In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt
Beringen

Rode Weg: herstel lindedreef

De statige, uit 5 rijen bestaande lindedreef aan de 'Rode weg' in Beringen had het zwaar te verduren door het aanpalende bos. De nabijgelegen grove dennen namen licht en ruimte weg van de lindes, waardoor de dreef stilaan begon weg te kwijnen. Regionaal Landschap Lage Kempen en de Stad Beringen hebben de handen in elkaar geslagen om de lindedreef te herstellen. Hiervoor konden ze rekenen op financiële ondersteuning van de provincie Limburg (via LSM Limburg Sterk Merk), en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

De bomen in de lindedreef werden door een gespecialiseerde boomverzorger verzorgd en van dode takken ontdaan. Drie bomen werden gekapt, omdat de veiligheid voor de wandelaars niet meer gegarandeerd kon worden. Ze werden vervangen door drie nieuwe lindebomen. Tussen de dreef en het kolenspoor zijn alle grove dennen verwijderd. Een paar monumentale zomereiken bleven behouden. Ook woekerende exoten zoals de Amerikaanse vogelkers werden bestreden, voor ze de overhand konden nemen. Door de kapwerken krijgen de lindes nu terug voldoende licht om te herstellen. De grove dennen werden vervangen door planten van hier, die meer licht en lucht doorlaten. Het gaat om zomereik, lijsterbes, sporkehout, hazelaar en tenslotte bosroos.

Afbeeldingen