In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt
Heusden-Zolder

Groen scherm rond Circuit Zolder

Tussen 2015-2019 werd er stevig gewerkt aan het landschap op Circuit Zolder. De groene bufferzone tussen het circuit en het dorp werd aangepakt, zodat er op termijn een dichter groen scherm komt. 

Circuit Zolder was omgeven met uit de kluiten gewassen dennenbomen. Het nadeel van deze bomen is dat de kruin zich op enkele meters hoogte bevindt. Op ooghoogte waren er alleen stammen te zien, waardoor er geen volledige visuele buffer was tussen circuit en bewoners. Bovendien vormden de bomen een veiligheidsprobleem. Omvallende bomen en afvallende takken zorgden niet alleen voor gevaarlijke situaties op het circuit, maar ook langs de openbare weg.


Deze dennenbomen werden verwijderd en er kwamen nieuwe loofbomen in de plaats. Op deze nieuwe bomen en op de bestaande loofbomen wordt hakhoutbeheer toegepast.


Dit heeft heel wat voordelen:
• Bij hakhoutbeheer splitst de boomstam zich. Zo vormt zich op ooghoogte een dicht bladerscherm en ontstaat er een
groene buffer voor de buurtbewoners.

• De bomen worden om de ca. 10 jaar opnieuw gesnoeid. Ze groeien vrij snel opnieuw uit, maar niet tot doorgeschoten bomen. Zo is er ook minder kans op afvallende takken en omwaaiende bomen.

• De geoogste stammen kunnen gebruikt worden als alternatieve, duurzame energiebron om lokale gebouwen te verwarmen. De bomen groeien steeds terug, waardoor je steeds voldoende houtsnippers hebt om houtsnipperkachels te voeden. Bovendien komt het hout uit de eigen regio, zonder vervuilende en dure transporten.

• Er komt meer diversiteit in het landschap (pas gekapte bomen, oudere bomen…), wat voor heel wat planten en dieren interessanter is dan een uniform bos.

Een informatiefolder over de uitgevoerde werken vind je hieronder. .

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Bestanden