In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt

Lummen

Akker vol leven

Akkers en akkerranden werden ingezaaid met een zaadmengsel van oude streekeigen landbouwgewassen en kruiden. De akkers worden niet geoogst maar dienen als voedsel en schuilplaats voor heel wat dieren, het hele jaar door. Lees verder >>

Akker vol leven

Akkers en akkerranden werden ingezaaid met een zaadmengsel van oude streekeigen landbouwgewassen en kruiden. De akkers worden niet geoogst maar dienen als voedsel en schuilplaats voor heel wat dieren, het hele jaar door. Lees verder >>

Brood op de plank

In deze documentaire vertellen de laatste getuigen uit Lummen en omgeving hoe zij het landschap 'gebruikten' om te voorzien in hun dagelijkse behoeften aan het begin van de 20ste eeuw. Lees verder >>

Duizendjarige Eik

In het project 'Eik onder de -mensen- onder de eik' stond de Duizendjarige Eik, samen met alle knoteiken in Lummen en omgeving in de schijnwerpers. Het domein van de Duizendjarige Eik werd heringericht, knoteiken werden hersteld en er werd een heus 'Boomenfeest' gehouden. Lees verder >>

Herstel knoteiken lummen

In Lummen, Halen en Beringen komt een bijzondere boom voor: de knoteik. Er zijn er maar liefst 800 geteld. Het was echter hoog tijd dat de knoteiken opnieuw geknot werden… Lees verder >>

Het leven van Catho

Aan de hand van oude foto's vertelt Catho ons meer over het leven in Lummen anno 1938... Lees verder >>

Houtkantherstel in holle weg de Holstraat

De Holstraat is één van de mooiste holle wegen van Lummen. Vroeger werd hakhoutbeheer uitgevoerd op de houtkanten langs de holle weg. Dit gebruik voeren we opnieuw in. Lees verder >>

Kapel van de Beukenboom

Dit park is gelegen acher de kapel van de Beukenboom. Dit bomen in dit park hadden dringend onderhoud nodig. Lees verder >>

Over bloempjes en bijtjes

Het gaat niet goed met de bijen. Ze sterven bij bosjes uit en dat verontrust heel wat mensen. Al jarenlang zoekt men naar de oorzaken van deze bijensterfte. De varoamijt, minder geschikt voedsel in het landschap, zijn enkele mogelijke oorzaken. Bijen zijn nochtans belangrijk voor het bestuiven van bloemen, planten en bomen. Je ontdekt hoe je ze kan helpen in deze filmpjes! Lees verder >>

Plant van hier

Door onderzoek weten we dat maar 5% van ons groen nog écht Plant van Hier is. Dit komt door de goedkope import van plantmateriaal uit landen zoals Italië en Polen. Om onze Planten van Hier alle kansen te geven om hun natuurlijk leefgebied opnieuw te veroveren, is het label Plant van Hier in het leven geroepen door de Limburgse regionale landschappen. Lees verder >>

Plant van hier

Planten van Hier zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. Lees verder >>

Poelen voor weidevogels

In deze weide werden 6 niervormige poelen gegraven ter versterking van de weidevogelpopulatie in de Vallei van de zwarte beek. Lees verder >>

Poelensnoer voor weidevogels

Bij 3 landbouwers werden ‘poelensnoeren’ aangelegd van 20 poelen. De poelen zijn verzamelplaatsen voor, tijdens en na de broedperiode en bieden voedsel- en slaapplaatsen aan weidevogels. Lees verder >>

Samen op een goei wei

Samen met Vlaamse en lokale paardenorganisaties wil het Regionaal Landschap paardenhouders informeren en vooral sensibiliseren voor innovatief weidebeheer. Veel aandacht gaat dan ook uit naar de bodemkwaliteit, een gevarieerde aanwezigheid van kruidenrijke planten en een gerichte aanplant van houtige gewassen. Al deze elementen verhogen de biodiversiteit maar ook het welzijn van paarden. Lees verder >>

Sint Ferdinand

De omgeving van Sint Ferdinand werd verfraaid door het aanplanten van hagen en bomen. Voor vleermuizen, zwaluwen en andere vogels werden speciale maatregelen genomen. Lees verder >>

Sterrenplekje Bocht van Laren

Op deze plek sta je eigenlijk op de bodem van de oerzee. Na het droogvallen van de zee hadden water, wind en ijs hier vrij spel. Tussen de duinen met hard ijzerzandsteen die niet zo gevoelig waren voor de erosie, vormde zich een vallei. De ondergrond van deze vallei bestaat uit laagveen. Om de gronden geschikt te maken voor landbouwactiviteiten werd een heel grachtensysteem aangelegd. De kleine perceeltjes, zelden groter dan een ½ ha, werden beheerd als hooilandjes. Lees verder >>

Sterrenplekje Venusberg

Hoewel de naam Venusberg heel wat wilde fantasieën oproept, is de juiste uitleg niet ver te zoeken. In de gemeenterekening van 1665 heette deze berg al 'Venderberch', wat zoveel betekent als 'Berg der vennen'. Vanop de berg kijk je recht de prachtige Vallei van de Zwarte Beek in. De berg was ook al in de oudheid erg drukbezocht: archeologen vonden hier al meer dan 5.000 voorwerpen uit de prehistorie! Lees verder >>

Venusberg

Ontdek de schitterende Venusberg, die je een prachtig zicht geeft over de Vallei van de Zwarte Beek! Om op de top te geraken, wandel je door geheimzinnige holle wegen, waar je misschien wel 'hossemennekes' tegenkomt! Lees verder >>

Wandelpeters en meters

Onze wandelpeters en -meters zijn de ogen en oren op onze wandelroutes. Zij controleren regelmatig de bewegwijzering, sluikstort en de algemene staat van de wandeling. Lees verder >>