In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt
Neerpelt

Hagehelden: groene energie uit houtkanten

In ons landschap vinden we op tal van plaatsen houtkanten, rijen bomen en struiken langsheen wegen en velden. Tot  enkele decennia geleden werden deze houtkanten regelmatig gekapt om hout te verzamelen om bakovens te stoken. Na het kappen groeiden uit de overgebleven stronken telkens nieuwe twijgen en takken, die op hun beurt na een 10-tal jaar gekapt werden. Dit cyclisch kappen noemen we hakhout. Hakhout is zo goed als verdwenen uit ons landschap. Jammer, want heel wat dieren en planten zijn gebaat bij deze dynamische en afwisselende landschapselementen.

De uitdaging in het PDPO project Hagehelden bestaat er in om samen met de projectpartners hakhoutbeheer opnieuw op landschapsschaal in de praktijk te brengen. Dit naar analogie van het pilootproject in Bocholt, waar lokale landbouwers houtkanten beheren volgens een gezamenlijk opgemaakte visie. Van het hout worden houtsnippers gemaakt die gebruikt worden om de schoolgebouwen van de scholencampus PVL-Biotechnicum te verwarmen.

 In het PDPO project ‘Hagehelden’ bouwt het Regionaal Landschap Lage Kempen samen met het Agrobeheercentrum ECO², LiSRO en het Regionaal Landschap Haspengouw verder aan een ‘energiek landschap’, dit met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

In het volgend filmpje leer je meer over een energiek landschap.

 

De focus ligt op de opmaak van een gezamenlijk visieplan voor de houtkanten in de gemeente. Het is immers cruciaal dat alle belanghebbenden zoals landbouwers, natuurliefhebbers, jagers, enz. eenzelfde visie op de toekomst van de houtkanten hebben vooraleer er met hakhoutbeheer gestart kan worden. Via demonstratie-oogstmomenten in elke gemeente kunnen mensen opnieuw kennis maken met hakhoutbeheer.

 

Meer info over het project vind je via hier

Afbeeldingen