In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt
Neerpelt

pastoorswal

De Pastoorswal is een stukje verscholen erfgoed in Sint-Huibrechts-Lille. De site is de oude pastorij van de pastoor van Sint-Huibrechts-Lille, omwald met een gracht en een brug om tot bij de pastorij te komen. De site werd door een archeoloog en vrijwilligers van de heemkundige kring opgegraven in 2000, maar de site - voornamelijk de gracht - was nog aan herstelling toe. In 2011 werd de volledige site in ere hersteld, dankzij een samenwerking tussen de gemeente Neerpelt, de Heemkundige kring van Sint-Huibrechts-Lille, het Regionaal Landschap Lage Kempen, het Agentschap voor Onroerend Erfgoed en Natuurpunt.

Er werd achterstallig onderhoud uitgevoerd op de site zoals een flinke dunning en achterstallig onderhoud van houtkanten, er werden terug hakhoutstoven gemaakt en de slootgracht werd geveegd. Er werd ook een vlasrootje (poel om vlas in te laten weken) hersteld. Het belangrijkste is echter dat er waterhuishoudingplannen werden opgemaakt en uitgevoerd zodat er terug stroming op de slootgracht gebracht werd door een nieuwe aanvoer te maken. Zo kan er water worden aangevoerd uit het Kempisch Kanaal, om via de Torbeek in de slootgracht te stromen. Verschillende overlopen werden hersteld. Er werden ook bomen en struiken aangeplant om de ecologische kwaliteit rondom de Pastoorswal te verbeteren. Heel wat amfibieën en libellen zullen van deze omgeving hun thuis maken.

De gracht kreeg een nieuwe brug zodat het ‘eiland’ goed bereikbaar is voor bezoekers en beheer. Verschillende stronken in de oevers zijn gefreesd om het beheer achteraf beter mogelijk te maken. Ook de oude buurtweg - de weg die de pastoor volgde van de pastorij via de Kanaalstraat naar de kerk - werd helemaal opgeknapt. Deze verdwenen trage weg is volledig terug opengemaakt met behulp van een nieuw raster en twee klappoortjes. Om het dreefeffect te herstellen werden 28 bomen aangeplant. Zo krijgt de historische route de allure van vroeger terug. Na het einde van de werken werd het oude infobord aan de Pastoorswal vervangen door een nieuw infobord, met uitleg over de site, de werkzaamheden en de voordelen voor de natuur.

Afbeeldingen