In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt
Neerpelt

Plant van hier

label plant van hierPlanten van Hier zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Ze vertoeven al lang in onze gebieden en zijn dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. 

Door onderzoek weten we dat maar 5% van ons groen nog écht Plant van Hier is. Dit komt door de goedkope import van plantmateriaal uit landen zoals Italië en Polen. Om onze Planten van Hier alle kansen te geven om hun natuurlijk leefgebied opnieuw te veroveren, is het label Plant van Hier in het leven geroepen door de Limburgse regionale landschappen.

Je leest er alles over op www.plantvanhier.be. Liever meteen aan de slag? Bekijk dan online de plantwijzer!

 

Van zaad tot plant

De zaden worden ten velde geoogst van geselecteerde bomen en struiken die hier al generaties lang staan. Planten van Hier worden met de grootste zorg opgekweekt. De kweker kijkt erop toe dat planten uit verschillende streken niet met elkaar gemengd worden. Nakomelingen uit de zandstreek kunnen dus daar terug aangeplant worden.

Plant van Hier is een samenwerkingsband met verschillende partners uit de private sector, met name de boomkwekerijen en op termijn ook de verdeelcentra. Reeds enkele kwekers hebben zich als pionier-partner achter dit project geschaard. Enkel wanneer voldoende bruggen worden gebouwd tussen alle partners en doelgroepen rond dit thema kunnen we opnieuw spreken van een toekomst voor planten van hier. Een uitdaging die we graag aangaan...

Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst tot en met de handel nauwgezet gecontroleerd. Oogstteams, kwekers en handelaars registreren hun handelingen en regelmatig krijgen de bedrijven een doorlichting. Zo waarborgen we de kwaliteit van het label Plant van Hier.

Als geïnteresseerde particulier neem je best contact op met het Regionaal Landschap uit je buurt om te kijken wat haalbaar is. 

Wat zijn de voordelen van Planten van hier?

- Versterking regionale identiteit: Plant van Hier promoot de juiste plant op de juiste plaats. Elke regio is bezaaid met typische soorten die het landschap herkenbaar maken. Zo hoort de berk thuis op arme zandgronden in de kempen en wortelt de veldesdoorn graag in de rijke haspengouwse grond.
- Belangrijke cultuurhistorische waarde: De zaden voor Planten van Hier worden manueel geoogst op oeroude bomen, bosjes, hagen, … Vaak staan ze op perceelsgrenzen of markeren ze een belangrijk punt in het landschap. Door de oogst proberen we dit levend erfgoed te beschermen en het genetisch erfgoed te bewaren.
- Korte keten: Zowel de oogst van de zaden als de opkweek van de planten en de verkoop van de volwassenen planten gebeurt in Vlaanderen. Planten van Hier zijn dus een lokaal korte keten product met een zeer kleine Co2 uitstoot.
- Stimulans voor werkgelegenheid: Doordat de productie en verdeling lokaal gebeurt, wordt de lokale werkgelegenheid bevorderd. Plant van Hier gaat nóg een stapje verder. Het label stimuleert ook het inzetten van sociale economiewerkplaatsen in het productieproces.
- Goed voor biodiversiteit: Door te oogsten op oeroude bomen en struiken bewaren we de genetische biodiversiteit van de planten. Bovendien is onze fauna en flora beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van Planten van Hier. Zo kan de sleedoornpage op het juiste moment snoepen van de uitlopende twijgen van de Plant van Hier sleedoorn.
- Vermoedelijk grotere overlevingskansen: Studies in Engeland hebben bewezen dat Engelse Planten van Hier grotere overlevingskansen hebben dan ingevoerde planten. We nemen dus aan dat ook onze Planten van Hier beter aangepast zijn aan hun leefomgeving dan ingevoerde exemplaren en dus grotere overlevingskansen hebben.

Zaadboomgaard Lommel
In 2011 werd een zaadboomgaard in Lommel aangelegd. Door de aanleg van zaadboomgaarden kan de oogst van autochtone zaden geconcentreerd worden op 1 plaats en moet er niet meer her en der ten velde geoogst worden op de moederbomen, een zeer tijdrovende bezigheid. De planten voor de zaadboomgaard worden opgekweekt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Je vindt er verschillende boomsoorten, waaronder 500 jeneverbesstruiken. De zaadboomgaard ligt langs het fietsroutenetwerk. Je kan er even verpozen op de picknickbank en meteen eens piepen in het insectenhotel of meer te weten komen over de planten en dieren met de speelse infopanelen.

Afbeeldingen

Bestanden