In de kijker

Werkboek Goei Wei
Lees alles over het inrichten van een Goei Wei in dit praktisch werkboek!

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...
In uw buurt
Neerpelt

Samen op een goei wei

Samen op een Goei Wei streeft naar versterking van omgevingskwaliteit bij paardenhouders door aan hen het verband tussen paardenwelzijn en een gezond en biodivers leefmilieu aan te tonen. Een traject van informatie, sensibilisatie en inspiratie met veel praktisch advies en het creëren van goede voorbeelden zet paardenhouders aan tot engagement zodat zij als ambassadeurs de ervaring mee uitdragen.
De projectfocus ligt op innovatief weidebeheer en natuurlijk bodemherstel tegen gronduitputting, verzuring, een éénzijdig en te rijk grasaanbod en een verstoorde bodembalans. Maar ook via aanplantingen, paardengericht weidebeheer, herstel van waterhuishouding, wegnemen van verrommeling en creatief ruimtegebruik  worden biodiversiteit en paardengezondheid samen verhoogd.


Meer info over bomen, struiken en andere maatregelen. 

www.opeengoeiwei.be 

Het inspiratiefilmpje voor dit project staat hier

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Afbeeldingen