In de kijker

Nieuwe fietskaart De Wijers
Ontdek het land van 1001 vijvers met 5 themalussen.

Zoek
op adres

FILTER OP

Kaart is aan het laden...

Agenda

Samen op een goei wei: infosessies natuurlijk en natuurvriendelijk paarden houden

In het project "Samen op een goei wei" willen we paardeneigenaars helpen om hun terrein zo diervriendelijk en biodivers mogelijk in te richten. Ons doel is om te informeren, sensibiliseren en te adviseren. We stellen het project voor op verschillende locaties en tijdstippen. Mis deze infosessies niet want we nodigen tijdens deze 3 avonden boeiende sprekers uit. Meer info: www.samenopeengoeiwei.be

Demobezoek Hagehelden Neerpelt-Bocholt

Ons landschap is een bron van groene, duurzame energie. Onze voorouders verzamelden al systematisch hout uit houtkanten om hun bakovens mee te stoken. Dit houtkantbeheer is in onbruik geraakt. Jammer, want ook veel dieren en planten zijn gebaat bij dit cyclisch onderhoud van houtkanten. Met het PDPO- project Hagehelden proberen we samen met de projectpartners en de deelnemende gemeentes het hakhoutbeheer terug in te zetten op gemeentelijk niveau zodat het mogelijk wordt om op een duurzame manier biomassa uit het landschap te oogsten en lokaal in te zetten als groene energie. In Neerpelt zijn ze na het doorlopen van een aantal stappen (visievorming, opstellen van een houtkantenbeheerplan…) al toe aan het eerste oogstmoment van houtsnippers op 30 januari. Niet alleen zie je de oogstmachines aan het werk in een houtkant, ook gaan we in Bocholt kijken hoe ze de snippers afkomstig uit houtkanten inzetten als energiebron om een school te verwarmen. Praktisch: maandag 30 januari van 13u tot 17u. Start aan de Sportterreinen Grote Heide, Langveldweg 22, Neerpelt (algemene inleiding en demonstratie oogstmachine) Einde: Biotechnicum, Kaulillerweg 3, Bocholt (bezoek aan houtsnipperinstallatie van het Biotechnicum) Deelname is gratis maar inschrijven voor 28 januari!

Schrijf je hier in

Studiedag Oude bomen, schatkamers van erfgoed en biodiversiteit

Het belang van oude bomen als levend erfgoed wordt steeds duidelijker, zeker nu onder meer uit DNA-analyses blijkt dat onze oude bomen duidelijk verschillen van jongere exemplaren van dezelfde soort. Tegelijk krijgen we ook meer en meer inzicht in de ecologie van veteraanbomen en hun belang voor de biodiversiteit. Ongeacht de invalshoek groeit de aandacht voor het behoud van oude bomen én het bewaren van hun unieke genen. Tijdens deze studiedag op het kasteeldomein van Hex (Heers) worden beide aspecten uitgebreid toegelicht en gelinkt door binnen- en buitenlandse sprekers, gevolgd door een terreinbezoek met praktijkvoorbeelden in het als landschap en monument beschermde Kasteeldomein van Hex. Kruis 17 februari 2017 alvast aan in je agenda!