20 jaar RLLK

Boosten van biodiversiteit

Gemeente Beringen
 Thema  Natuurherstel
 Jaartal  2017

In 20 jaar realiseerden we een heleboel projecten ten voordele van de natuur.

In 2017 richtten we met stad Beringen een aantal locaties op grondgebied van de gemeente bijvriendelijk in om zo veel mogelijk bijen- en andere soorten vooruit te helpen.

Zo konden insecten heel wat meer stuifmeel en nectar vinden door het inzaaien van bloem- en kruidenrijke stroken en door aanpassingen aan maai- en hakhoutbeheer aan de ecologische samentuin De Motten. Er werd ook een bijenactieplan opgesteld in functie van (wilde) bijen.
In het park aan de Directeurswoning bouwden we een groot insectenhotel mét buffet dankzij het inzaaien van bloemrijke perceeltjes die stuifmeel en nectar aanbieden.
Verspreid over grondgebied Beringen werden verschillende nieuwe hagen aangeplant langs oude én verdwenen spoorbeddingen. Ze vormen nu groene lijnen door de verschillende tuinwijken.
En langs het Kolenspoor werden er op verschillende plekjes zand voorzien voor zandbijen.
Wie graag zelf bloem- en kruidenrijke stroken wil planten voor de bijen, neemt best eens een kijkje op www.limburgzaait.be .