Nieuws

Domein Bovy boomkikkerproof
02/11/2020

Afgelopen maand oktober werden de werken voor het biodiversiteitproject ‘‘Bovy onthaalpoort voor mens en boomkikker” afgerond. Het project werd gerealiseerd in een samenwerking tussen Regionaal Landschap Lage Kempen, Limburgs Landschap VZW en de gemeente Heusden-Zolder, met subsidies van de provincie.

Het doel van het project was domein Bovy in Heusden-Zolder om te vormen tot een perfect biotoop voor de boomkikker. De centrale vijver werd aangepast zodat deze gemakkelijk kan beheerd worden. Er kwam ook een filterbuis over de oplaat om te vermijden dat er vis in de vijver terecht komt tijdens het vullen van de vijver. De boomkikker heeft immers zuiver, visvrij water nodig om zich te kunnen voortplanten. Verder werd een extra poel hersteld in het vlakbij gelegen bos. Tot slotte werd ook het landbiotoop van de boomkikker hersteld. Dit deden we onder meer door de bosranden op het domein te verjongen. Hierdoor krijgen de bosranden meer licht en is er een meer geleidelijke overgang tussen bos en open landschap. Met de aanplant van 564 kamperfoelieplantjes in deze bosranden kreeg de adoptiesoort van Heusden-Zolder, de kleine ijsvogelvlinder, een duwtje in de rug.
Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur, Bert Lambrechts: “Met dit project willen we niet alleen het leefgebied van de boomkikker in domein Bovy uitbreiden maar ook de bezoeker van de Wijers de kans geven om deze iconische soort te spotten. Dankzij de uitgevoerde werken kunnen ook tal van andere dieren profiteren van het aangelegde nieuwe habitat en de verbeterde waterkwaliteit.”
Het water van de vijver zal op termijn helder en plantenrijk worden en tal van insecten zullen genieten van het verhoogde nectaraanbod van de kruiden in de bosrand die op hun beurt weer als voedsel dienen voor verschillende vogels, amfibieën en zoogdieren.
Kortom, weer meer leven op domein Bovy!

De Provincie Limburg financierde het project voor 90% of 22.000€, de gemeente Heusden-Zolder droeg 2.500€ bij. Het Regionaal Landschap Lage Kempen stond in voor de uitvoering van het project.


Meer info: michiel.aerts(at)rllk.be