Nieuws

Gevaarlijke bomen vleermuisvriendelijk geveld
15/03/2022

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren heeft opdracht gegeven aan een gespecialiseerde firma om de bomen van de Eikendreef een grondige verzorging te geven. Omdat zeven eiken er zo slecht aan toe zijn, zullen ze moeten gekapt worden. De werken zullen zo’n drie dagen duren.

Hotspot voor wandelaars en fietsers
De Eikendreef vormt samen met kasteel Ter Dolen een toeristische hotspot in de deelgemeente Helchteren. Een magneet voor wandelaars en fietsers! In de middeleeuwen was het kasteel een buitenverblijf en een versterkt toevluchtsoord van de abten van Sint-Truiden. De geschiedenis ervan gaat terug tot de 13e eeuw. Sinds 1994 is in het waterslot een hypermoderne brouwerij gevestigd en wordt er het gekende abdijbier Ter Dolen gebrouwen. De omgeving van het kasteel, inclusief de Eikendreef, is als beschermd cultuurhistorisch landschap geklasseerd sinds 30 juni 1982.

Boomscan
Uit een boomscan van voorjaar 2021 bleek dat 8 eiken in zeer slechte staat zijn. Uit veiligheidsoverwegingen liet de gemeente er al eentje kappen in het najaar van 2021. De overige 7 zijn nu aan de beurt. De ontmanteling van bomen gebeurt met zorg voor mogelijke aanwezige vleermuizen. Takken met holtes zullen zacht naar beneden gehaald worden zodat de eventuele vleermuizen kunnen vertrekken.
Het gemeentebestuur wil met deze ingreep het gevaar van vallende takken vermijden. De dreef wordt frequent bezocht door inwoners en toeristen en elk veiligheidsrisico moet vermeden worden.

Ecologische dreef
Bij het kappen van de bomen wordt ook rekening gehouden met de levenskansen die de bomen geven aan dieren zoals insecten. Daarom blijven de stammen van bomen staan zodat ze dienst kunnen doen als insectenhotels. De bomen leven dan wel niet meer, maar dood hout is ook zeer waardevol. Verschillende insecten kunnen er hun nest in maken.

Beheerplan bepaalt toekomst Eikendreef
Het gemeentebestuur onderzoekt samen met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst en Regionaal Landschap Lage Kempen de mogelijkheid van een beheerplan voor de Eikendreef. Een beheerplan stelt de toekomst van de dreef veilig door middel van een goed beheer met aandacht voor de ecologische aspecten van de omgeving.

Vleermuizenstudie
Om een goed beeld te krijgen van het belang van deze dreven en het gehele oude historische kasteellandschap voor vleermuizen, laat de gemeente met steun van de provincie Limburg een vleermuizenstudie opmaken. De resultaten van deze vleermuizenstudie zullen mee een leidraad vormen voor het beheer van de dreven. De gemeente stelt de aanplant van nieuwe bomen nog even uit in afwachting van het toekomstig beheerplan.