Organisatie

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

De missie van de IOED Lage Kempen bestaat uit "Het verleden leren kennen, in het heden beleven en voor de toekomst bewaren", waarbij de IOED samen met de verschillende erfgoedactoren uit haar werkingsgebied het typische onroerend erfgoed in kaart wil brengen, valoriseren en bewaren voor volgende generaties.

Verder wil de IOED inwoners, bezoekers, eigenaren en bestuurders verbinden met het onroerend erfgoed uit de Lage Kempen en zet daarbij in op het begrijpen, beleven en waarderen van onroerend erfgoed opdat dit het maatschappelijk draagvlak voor lokaal onroerend erfgoed vergroot. Het creëren van een groter draagvlak is immers de beste manier om het behoud en beheer van het onroerend erfgoed te verzekeren.

IOED Lage Kempen werkt hiervoor samen met verschillende onroerend erfgoedpartners, opdat er kansen kunnen worden benut en gecreëerd voor het rijke bouwkundige en archeologische verleden en de landschappelijke kwaliteit van de Lage Kempen. De IOED Lage Kempen stimuleert en ondersteunt onder meer door het zorgen voor dienstverlening en beleidsondersteuning, maar heeft ook een aanspreek- en doorverwijsfunctie, voert projecten van onroerend erfgoedzorg uit en zet in op ontsluiting en laagdrempelige beleving. De IOED Lage Kempen is werkzaam sinds januari 2018, maar is ingebed in het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) dat sinds 2002 intensief werkzaam is rond streekeigen natuur en historisch landschap.

Meer weten over onze erfgoedwerking? Bekijk onze erfgoedprojecten of lees het jaarverslag.

Contact: erfgoed(at)rllk.be

Met de steun van: