Nieuws

Natuur domein Meylandt opgeknapt
27/06/2023

Wie vaker op de Meylandtlaan tussen Heusden en Zolder rijdt, zal domein Meylandt ongetwijfeld kennen van de mooie beelden en de academie voor Beeldende kunsten die gehuisvest is in het kasteel. Maar het eeuwenoud kasteeldomein van 23 ha herbergt heel wat unieke natuur. Jammer genoeg werd het onderhoud van het domein jarenlang verwaarloosd. De provincie investeerde het afgelopen jaar bijna 25.000 euro om er de natuur een boost te geven. De gemeente Heusden-Zolder droeg ook haar financieel steentje bij en Het Regionaal Landschap Lage Kempen nam de coördinatie en de uitvoering van de werken voor haar rekening. Het resultaat mag gezien worden en stellen we vandaag graag voor aan pers en publiek.

 
Geef domein Meylandt in via Google Maps en je zal zien dat dit kasteeldomein samen met de vallei van de Mangelbeek van Limburgs Landschap een groen-blauwe ader vormt tussen de kernen van Heusden en Zolder. Door deze unieke ligging, zijn er kansen voor natuur en vormt het domein een belangrijke stapsteen tussen de natuurgebieden in de omgeving. En dat mag je gerust letterlijk nemen.

Natuurverbindingen versterken de natuur

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Bert Lambrechts: “Onze natuurkernen zijn van onschatbare waarde maar om de natuur sterk en leefbaar te houden, zijn de groene en blauwe levensaders tussen deze gebieden minstens even belangrijk. Diersoorten hebben deze verbindingen immers nodig om zich van het ene gebied naar het andere te verplaatsen. Vanuit de provincie werken we daarom samen met de gemeenten aan de realisatie van een netwerk van zulke natuurverbindingen in Limburg, en investeren we fors in het herstel van de biodiversiteit zoals hier in domein Meylandt. Recent publiceerden we ook voor iedere gemeente een rapport dat het potentieel voor natuurverbindingen in kaart brengt en waarmee ze op hun terrein aan de slag kunnen gaan”.

Natuurbeheerwerken geven boost aan biodiversiteit
Het Regionaal Landschap Lage Kempen onderstreept het belang van natuurverbindingen en dient elk jaar biodiversiteitsprojecten in bij de provincie voor haar gemeenten. Afgelopen jaar was domein Meylandt aan de beurt. Peter Roosen van Regionaal Landschap Lage Kempen legt uit welke werken er uitgevoerd werden: “Zoals vaak vraagt natuurbeheer werk. Houtkanten kregen een stevige snoeibeurt en bosranden werden meer glooiend gemaakt. De aanplanting van inheemse soorten zoals spork, hazelaar, hondsroos en sleedoorn zorgt voor de nodige verjonging. Hierdoor komt er meer variatie in het landschap wat goed is voor vlindersoorten zoals bijvoorbeeld de kleine ijsvogelvlinder, de adoptiesoort van de gemeente. Ook de boomgaard die dateert van 1900 kreeg een nieuwe meidoornhaag. Soorten zoals gouden tor, maar ook eikel- en hazelmuis appreciëren dit. Oude dreven en bomen kenmerken het kasteeldomeinen. Deze veteraanbomen kregen een verzorging en waar nodig werden nieuwe bomen geplant zodat het groen netwerk sterker wordt “.

Domein Meylandt is een verborgen pareltje
Burgemeester Mario Borremans: “Het kasteelpark kent een lange geschiedenis en er zijn verwijzingen naar het domein teruggevonden uit 1385. Wat mij als burgemeester tot mijn verbeelding spreekt, is het volksverhaal dat Graaf Albert de Theux in de 19de eeuw de bedding van de Mangelbeek liet verleggen om in 1897 burgemeester te kunnen worden van Heusden. Het domein lag in Zolder en de beek vormde destijds de grens tussen beide gemeenten. Wat mij bijzonder verheugt, is dat wij dankzij steun van de provincie Limburg met de landschapsteams nu de slagkracht hebben om dit domein beter te kunnen beheren. Want Domein Meylandt is een verborgen pareltje in onze gemeente dat de nodige zorg verdient”.

Meer info: peter.roosen(at)rllk.be