Nieuws

De Wijers tot in het centrum van Zonhoven!
18/05/2021

De ontoegankelijke moerasvijver ter hoogte van het gemeentehuis in Zonhoven werd omgevormd naar een belevingsvolle vijver met ruimte voor water, natuur, én ontmoetingen! Zonhoven vormt immers het hart van De Wijers, het land van 1001 vijvers met unieke natuur. De Wijers tot in het centrum van Zonhoven brengen, was één van de doelstellingen van het project.

De vijver is uniek gelegen pal in het centrum van Zonhoven waardoor de natuur tot vlakbij de mensen werd gebracht. Na de herinrichting kunnen dieren de vijver als stapsteen gebruiken om zich zo makkelijker te verplaatsen. Niet alleen zorgen we zo voor een ecologische verbinding in vallei van de Roosterbeek maar wordt er ook meer ruimte gecreëerd voor waterberging, midden in het dorpscentrum van Zonhoven.

Er werd meteen ruimte gecreëerd voor waterberging in het dorpscentrum van Zonhoven, wat in het veranderende klimaat een bufferende werking heeft bij perioden van intense neerslag. Water blijft ook langer ter plaatse, wat een verkoelend effect heeft en uitdroging tegengaat.

Burgemeester Johny de Raeve: Vroeger lag er op deze locatie een ontoegankelijk, braakliggend en drassig perceel. Nu is het een prachtig stukje natuur dat de evenementenhal met het gemeentehuis verbindt, genaamd ’t Vlonderpiëke. Na een bevraging bij de inwoners, koos het gemeentebestuur uit 121 inzendingen deze naam. Vlonderpiëke is Zonhovens dialect voor vlonderpad. Dankzij de herinrichting, brengen we het Wijersgevoel tot in ons centrum. Passanten en omwonenden, zoals leerlingen en woonzorgbewoners, maken hier dankbaar gebruik van. Dankzij het ingezaaide bloemenmengsel rond het pad, geniet je samen met bijen, vlinders en vogels van een kleurrijke biodiversiteit.”

Concreet werd de vijver opengemaakt door de ruigte rondom te dunnen. Zo valt er terug meer licht op de vijver, wat belangrijk is voor de waterkwaliteit. De oevers van de vijver kregen een ander profiel en de vijverbodem werd grondig gereinigd. Ook werden er bomen aangeplant. Er werd een vlonderpad aangelegd met zitbanken en infoborden, geheel in stijl van De Wijers zodat iedereen in contact kan komen met het water. Het pad wordt opgenomen in het trage wegennetwerk en is breed genoeg voor rolstoelen, een pluspunt met het verzorgingstehuis vlakbij.

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur en voorzitter RLLK, Bert Lambrechts: “Regionaal Landschap Lage Kempen werkt met de Limburgse landschapsteams al 10 jaar samen met de gemeente aan dit prachtig stukje natuur midden in het centrum van Zonhoven. De herinrichting van de centrumvijver vormt een sluitstuk waarbij De Wijers weer een stukje dichter bij de mensen gebracht wordt. We willen De Wijers ook voordragen als kandidaat voor de titel van landschapspark omdat wij overtuigd zijn van de meerwaarde van De Wijers op ecologisch, landschappelijk, economisch maar ook toeristisch vlak”.

Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir: Vandaag kan ik met veel plezier komen kijken naar de laatste elementen die ’t Vlonderpiëke helemaal afmaken. De bakens en de zitbanken uit het project De Wijers zijn de sluitstukken. En dat pal in het centrum van Zonhoven, je verwacht zo’n natuur hier niet. Tegelijk bieden we hier op kleine schaal een antwoord op klimaatveranderingen met kwalitatieve ruimte voor water. Het ‘Wijersgevoel’ tot bij de mensen brengen is hier goed gelukt.”

Dit project kwam tot stand via een uitvoeringsinitiatief van de Vlaamse Landmaatschappij. 50% werd betaald door de Vlaamse overheid, de andere helft droeg Zonhoven bij. Regionaal Landschap Lage Kempen was verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.