Nieuws

start dreefherstel Hamont-Achel
22/11/2021

Werken aan de dreven in Hamont-Achel van start

Hamont-Achel is rijk aan oude dreven in een gevarieerd, oud landbouwlandschap, doorregen met grote boskernen en hooilanden omgeven door houtkanten. Hierdoor vormt de gemeente een belangrijk leefgebied voor vleermuizen. Om de toekomst van de dreven veilig te stellen herstelt de Stad Hamont-Achel met steun van de provincie Limburg en met hulp van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Lage Kempen enkele belangrijke dreven in de gemeente. De starten op woensdag 24 november en duren 14 dagen.

 
In 2019 liet de stad een studie uitvoeren door Natuurpunt Studie waaruit bleek dat er minstens 6 verschillende vleermuissoorten gebruik maken van de dreven van de Beverbekerdijk, Beverbeek en de Beverbeekse Heide. Dreven vormen belangrijke ‘autostrades’ voor vleermuizen. Ze gebruiken dreven om van hun zomerverblijfplaatsen naar hun jachtgebieden te vliegen waar ze op zoek gaan naar insecten. Ook leven er een aantal vleermuissoorten in holtes van de oude bomen.
Het aantal vleermuizen is op 10 jaar tijd sterk afgenomen omdat het slecht gaat met de insecten. Met het beheeradvies uit de studie gaat de stad aan de slag om de toekomst van de dreven én de vleermuizen veilig te stellen. De dreven zullen gefaseerd omgevormd worden.
De bomen in de meeste dreven zijn even oud en bestaan uit Amerikaanse eik. Amerikaanse eiken zijn exoten en groeien sneller dan inheemse eiken waardoor ze minder duurzaam zijn en dus ook een stuk minder oud worden. Bovendien schieten de zaailingen steeds weer uit in de nabijgelegen ecologisch beheerde bossen.

Bèr van de Schans, schepen van Leefmilieu: “Als we niet tijdig ingrijpen, lopen we het risico dat alle bomen tegelijk sterven waardoor de dreef ineens verdwijnt. Dit is slecht voor de vleermuizen. Daarom kiezen we voor een gefaseerde omvorming van de dreef. Een zone met gezonde bomen met holten blijft behouden. Aansluitend wordt er een zone met bomen gekapt én opnieuw aangeplant zodat de dreefstructuur behouden blijft. Eerst gaan de dreven aan De Beverbekerdijk en Beverbeek omgevormd worden. Dit gebeurt binnen een biodiversiteitsproject waarbij de Stad Hamont-Achel, Natuurpunt Studie, Natuurpunt Limburg, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de provincie Limburg samenwerken.”

 
Joke Roebben, projectcoördinator van het Regionaal Landschap Lage Kempen: “De Amerikaanse eikendreef aan Domein De Bever is sterk aan het aftakelen. De helft wordt gekapt. De bomen die blijven worden verzorgd zodat ze nog jaren kunnen dienen als kolonieboom voor vleermuizen. Ze worden gekandelaberd en de jonge zomereiken krijgen een fikse snoeibeurt zodat ze kunnen uitgroeien tot dreefbomen. In de winter worden er 55 dreefbomen zoals winterlindes, wintereiken en grauwe abelen aangeplant. Door gefaseerd om te vormen, is de impact op de vleermuizenpopulatie beperkt.”

De tweede dreef die wordt aangepakt is de dreef te noorden van Domein de Bever (richting Laathoeve). Hier worden de Amerikaanse eiken tussen de jonge beuken gekapt. In een tweede fase zullen hier bosranden aangelegd worden met bloem- en bessendragende struiken, wat goed is voor insecten die dan weer als voedsel dienen voor de vleermuizen.

De kapwerken starten op woensdag 24 november en duren twee weken. De Beverbekerdijk wordt tijdelijk afgezet. Domein de Bever blijft bereikbaar via Beverbeek (week 1) en via Achel (week 2).

In de winter zullen dan de resterende bomen verzorgd worden en worden de aanplantingen uitgevoerd.

Er werd omzichtig omgegaan met de aanwezige vleermuizen. In de herfst werden de holtes van de vleermuizen, die dan verhuisd zijn naar hun winterverblijfplaats, dichtgeniet met plastiek. Dankzij dit ‘luikje’ konden de vleermuizen de holtes wel nog uit maar er niet meer terug in waardoor er tijdens de kapwerken geen risico is voor de vleermuizen.


De uitvoering van het totale biodiversiteitsproject is geraamd op 31.000 euro. Hiervan wordt 22.500 euro gesubsidieerd door de provincie Limburg. Het Regionaal Landschap Lage Kempen draagt 6.000 euro bij en de stad 2.500 euro.

Meer info:

Contactpersoon Regionaal Landschap Lage Kempen: Joke Roebben, joke.roebben(at)rllk.be
Contactpersoon stad Hamont-Achel: Cindy Brenkers, cbrenkers(at)hamont-achel.beMet steun van: