Nieuws

leerlingen restaureren kerkhofmuur
22/03/2022

Halen – Vandaag is het dorpsgezicht van Loksbergen weer een stukje rijker met de restauratie van de kerkhofmuur. Leerlingen van het vijfde en zesde jaar ruwbouw van de secundaire School Sint-Ferdinand in Lummen herstelden de historische kerkhofmuur rond de Sint-Andreaskerk in Loksbergen. Burgemeester Erik Van Roelen: “Vandaag wordt het sluitstuk van deze restauratie officieel ingehuldigd.”
Gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens: “Investeren in erfgoed, groot of klein, recent of uit een heel ver verleden, is een speerpunt in het provinciaal erfgoedbeleid. De provincie investeert zelf in erfgoed met o.a. de Begijnhofkerk in Sint-Truiden en het mijnbelevingscentrum be-MINE PIT in de monumentale gebouwen van de mijnsite van Beringen. We ondersteunen ook de gemeenten die onze partners in het erfgoedbeleid zijn. Met de inspecties en adviesrapporten van Monumentwacht geven we gespecialiseerd advies. Provinciale subsidies zijn een stimulans om met dit advies effectief aan de slag te gaan.”

 Monumentenwacht maakte in 2019 op vraag van de stad Halen een toestandsrapport op. Hieruit bleek dat de muur dringend aan renovatie toe was. Dankzij het provinciaal subsidiekanaal van klein historisch erfgoed, was er voldoende budget om de muur in ere te herstellen.

De leerlingen van Sint-Ferdinand leerden hier werken aan een historisch bouwproject. De parochiekerk met het een ommuurd terrein voor begravingen vormde vroeger de kern van het dorp. Nu werd deze kerkhofmuur met middelen van de provincie en de stad Halen gerestaureerd. Het Regionaal Landschap Lage Kempen coördineerde de werken.

Door te investeren in erfgoed verbinden we niet alleen het verleden met het heden en de toekomst. We verbinden het erfgoed ook met de Limburgers. Dit geldt zeker voor het beeldbepalend erfgoed in de dorpskernen, waarmee de inwoners zich vaak nog rechtstreeks verbonden voelen. De onmiddellijk woonomgeving krijgt hierdoor extra betekenis en waarde.  Investeren in dorpserfgoed creëert zo een grote identificatie met het eigen dorp. Het zorgt voor sociale verbondenheid. Dit project krijgt nog een extra dimensie door de inzet van De Winning en de leerlingen van Sint-Ferdinand. De restauratie van de kerkhofmuur is zo een opleidingsproject geworden. De leerlingen hebben met een real-life erfgoedobject hun talenten en competenties kunnen versterken zodat ze ook sterker staan op de arbeidsmarkt. De provinciale subsidie zorgt dus voor driedubbele winst", besluit gedeputeerde Igor Philtjens.