Workshop heggen leggen

Hagen snoeien kent iedereen maar wist je dat je een haag ook kan leggen? Eeuwenlang vlechtten landbouwers hun hagen met verschillende technieken om zo het vee binnen het perceel te houden.

Maar ook vandaag heeft een gevlochten haag nog veel voordelen: mooi voor het oog, ondoordringbaar en een thuishaven voor veel planten en dieren...

Zaterdag 21 januari kan je zelf de techniek met staken en binders aanleren!

Schrijf je snel in via hanne.mengels(at)rllk.be.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij Leader, een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.