Nieuws

gloednieuwe Wijersbakens verwelkomen bezoekers
24/09/2021

In het hele gebied van De Wijers, verspreid over 7 gemeenten, worden in september 17 welkomstbakens geplaatst om zowel bewoners als bezoekers welkom te heten en hen de weg te wijzen naar de mooiste plekjes in het land van 1001 vijvers.

De bakens bestaan uit 11 natuurlijk gevormde houten (Robinia) palen, die refereren aan het riet dat aan de vijvers van De Wijers te vinden is. Een cortenstalen roerdomp, de mysterieuze reigerachtige en hét symbool van De Wijers, verschuilt zich tussen het riet. Zo leggen de bakens meteen de link naar de grootste sterktes van het gebied: water en Europese topnatuur. Ze fungeren zowel als wegwijzer en welkomstbaken, maar versterken ook de visuele identiteit van het land van 1001 vijvers.

De Wijersbakens maken deel uit van een grotere inrichtingsvisie voor het gebied. Ze vormen als het ware de eerste ‘schil’, waarbij bezoekers welkom geheten worden in het land van 1001 vijvers. Via herkenningselementen worden ze verder geleid naar de toegangspoorten, die de komende jaren in de Wijers-huisstijl zullen worden ingericht dankzij het Landinrichtingsproject ‘De Wijers Beleven’ van de Vlaamse Landmaatschappij. Dit Landinrichtingsproject vormt een belangrijke hefboom voor toerisme in de regio en landschapsontwikkeling in De Wijers. De plaatsing van de Wijersbakens is een eerste mijlpaal om De Wijers uit te bouwen als bovenregionale natuurlijke aantrekkingspool.

De aankoop en plaatsing van de Wijersbakens wordt gefinancierd door de Uitvoeringsinitiatieven die gekoppeld zijn aan het Landinrichtingsproject ‘De Wijers Beleven. Met deze Vlaamse subsidie voor kleinschalige, kortlopende projecten in De Wijers kon Regionaal Landschap Lage Kempen de aankoop en plaatsing van de bakens voor de 7 Wijersgemeenten coördineren. Zowel de gemeenten als de Vlaamse Overheid dragen 50% bij in de kosten van de Wijersbakens.

 

Dit project wordt gerealiseerd en gecofinancierd in het kader van het landinrichtingsproject De Wijers - Beleven, in opdracht van de Vlaamse Regering.