Nieuws

Tevreden wandelaars in Limburg
23/04/2024

Tevreden wandelaars in Limburg

Dat blijkt uit een onderzoek van Visit Limburg en de 3 Limburgse Regionale Landschappen. Het wandeltoerisme levert elk jaar 90 miljoen euro op voor de provincie. "Zowel Limburgers als gasten genieten van wandelingen doorheen onze diverse landschappen, dat werkt als een hefboom voor de Limburgse economie", vertelt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Visit Limburg.

Uit de bevragingen konden de onderzoekers ook afleiden dat de wandelaars tevreden zijn over de Limburgse wandelpaden. Onder meer de keuzemogelijkheid in wandelroutes, het ontbreken van zwerfvuil en de variatie in het landschap kan de wandelaars bekoren.

"Het onderzoek toont aan dat de tevredenheid over de Limburgse wandelingen sinds 2018 nog verder gestegen is. De aantrekkelijkheid van het landschap en de toegankelijkheid van de wandelpaden zijn de items die het best scoren", zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde en voorzitter Regionale Landschappen. En dat is een opsteker voor de regionale landschappen én onze Limburgse landschapsteams, die elke dag op pad gaan om de wandelinfrastructuur in topconditie te houden.

Het onderzoek gebeurde in 2023 en bestond uit twee grote bevragingen. De eerste was een korte enquête bij 2.339 wandelaars, afgenomen door vrijwilligers op het terrein. Daarna volgde er een uitgebreide online vervolgenquête waaraan 834 wandelaars hebben deelgenomen. Zo kregen de onderzoekers een beeld van wat er sinds de laatste meting in 2018 veranderd is.

De resultaten zijn duidelijk: wandelen in Limburg zit in de lift met jaarlijks 3 miljoen wandelaars op de teller. Een zesde daarvan is verblijfstoerist, een wandelaar die dus ook in Limburg overnacht. De gemiddelde leeftijd van de wandelaars is 47 jaar. Het grootste deel is afkomstig uit Vlaanderen, waarvan het merendeel uit Limburg zelf komt. Maar ook uit de andere provincies zakken mensen af naar Limburg om te wandelen.

Lees het volledige wandelonderzoek hier.