Nieuws

31 organisaties ondertekenen charter regionale landschappen
20/10/2022

Op donderdag 20 oktober tekenden 31 vertegenwoordigers van overheden, middenveldorganisaties en sociale economiebedrijven het Vlaams charter landschapsbeheer. Dat gebeurde op het symposium Landschappen voor het leven, georganiseerd door de 16 regionale landschappen in Vlaanderen.

Met het charter drukken al deze ondertekenaars hun engagement uit om door samenwerking en kwaliteitsvol beheer te zorgen voor sterke landschappen die een antwoord geven op klimaatuitdagingen, bijdragen aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zorgen voor een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving en een hoge recreatieve en toeristische belevingswaarde bieden.

Voor het eerst bevestigen zoveel partners vanuit verschillende bevoegdheden en werkterreinen hun inzet voor sterke landschappen, die door kwaliteitsvol beheer ten volle kunnen bijdragen aan welvaart en welzijn.

Lees het charter