Nieuws

De Wijers krijgt eigen wandelnetwerk
08/09/2022

Tijdens de pandemie ontdekten veel mensen hun eigen streek en ook in de naweeën ervan zien we nog steeds een sterke toename van wandelaars in de Wijers. Veel mensen maken dus van wandelen een actieve en blijvende vrije tijdsbesteding.

Koepelproject

Met het koepelproject “Meerkeuze wandelen in De Wijers” zal het Regionaal Landschap Lage Kempen de bestaande routes verbinden met de toeristische bezienswaardigheden, natuurparels, attracties, lokale streekproducten en het toeristisch onthaal van deze gebieden. In totaal zullen er op die manier meer dan 223 km aan nieuwe wandelwegen gecreëerd worden. Dat zorgt voor een totaalbeleving van natuur, landschap en erfgoed in combinatie met het sportieve en culinaire element. Het wandelnetwerk zal in het totaal dus 500 km aan wandelpaden voorzien, wat ook meerdaagse wandelingen toelaat.

Kwaliteit afgestemd op de wandelaar en de natuur
Uiteraard zal het wandelnetwerk zorgvuldig voorbereid worden in samenspraak met alle partners en betrokken partijen om tot een uitgebalanceerd routevoorstel te komen dat rekening houdt met de attracties, de fijnmazigheid, de wandelkwaliteit, de ecologische draagkracht en de landschapsbeleving. Ook zal er extra aandacht zijn om De Wijers klimaatproof te maken. Zo zullen ook bestaande knelpunten, die door de klimaatsverandering ontstaan zijn, worden aangepakt om de indrukwekkende biodiversiteit in De Wijers te beschermen.

Streekbewust
Een wandelnetwerk kan ook een stimulans zijn voor een groter streekbewustzijn bij de burger én de ondernemer. We willen dan ook graag de ondernemers aanzetten om meer productontwikkeling en promotie te koppelen aan onze streek, om zo een nog grotere economische valorisatie van het wandelen te bekomen.

Verwacht 2024
Het koepelproject werd afgelopen zomer goedgekeurd, de voorbereidingen zijn deze maand gestart. De uitrol van het netwerk zal gefaseerd gebeuren, om in 2024 een volledig uitgebouwd en kwaliteitsvol wandelknooppuntennetwerk te bekomen.