Nieuws

werken Kolisbos uitgesteld
12/02/2021

De natuurherstelwerken in Kolisbos op de grens van Bocholt en Pelt zullen langer duren dan gepland. Door de slechte weersomstandigheden is er besloten om de werken tijdelijk stil te leggen. Doel van de natuurherstelwerken is om het gebied terug te vernatten en zo ruimte te geven aan Europese topnatuur zoals natte heide en schrale broekbossen.

Begin januari 2021 startten de werken ter hoogte van de open plek langs de Dorperbeek. Er werd al heel wat werk verricht: zo werden er struiken verwijderd, werd het bodemstrooisel op hopen gelegd, werden ouden stronken uitgetrokken en de dijk langs de beek werd gebosfreesd.

Grondverzet is de volgende fase in de werken: het afvoeren van het strooisel, het opvullen van de grachten, het minder steil maken van de oever van de vennen en het ophogen van de beekbedding van de Dorperloop. Door de aanhoudende regen van de afgelopen weken, kan deze fase nog niet van start gaan omdat er teveel schade zou aangericht worden. Door de hoge waterstand zou alles veranderen in één grote modderpoel en dat is te vermijden.
Daarom zullen de werken verdergezet worden in maart, als de weersomstandigheden verbeteren.

Deze werken kaderen in een project waarbij de gemeente Pelt en Bocholt samen met het Regionaal Landschap lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos het Kolisbos willen vernatten zodat Europees belangrijke natuur hier kan herstellen.


Meer info:https://www.rllk.be/vernatting-kolisbos
joke.roebben(at)rllk.be 
projectcoördinator Regionaal Landschap Lage Kempen.