Nieuws

Basisschool Lillo's Klavertje in een groen kleedje!
12/01/2021

Een grijze, verharde oppervlakte zonder groen of schaduw van bomen, zo ziet de gemiddelde speelplaats er vaak uit. Het is een open deur intrappen dat kinderen hier weinig geprikkeld worden om op ontdekking te gaan in de buitenlucht. Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje in Houthalen-Helchteren ziet dit anders en zocht steun bij de provincie Limburg en het Regionaal Landschap Lage Kempen om haar speelterreinen te vergroenen en biodiverser te maken. Vorig jaar werd er geïnvesteerd om de saaie speelplaats om te vormen tot een groene speelplek waar zowel kinderen als natuur meer thuis zijn. De kinderen kregen inspraak en staken zelf de handen uit de mouwen om hun speelplaats om te toveren tot een groene oase. Als sluitstuk van de omvormingswerken worden er vandaag struikhuisjes en vogelbosjes aangelegd waarbij maar liefst 750 boompjes door de kinderen zullen geplant worden. Hier kunnen de kinderen binnen enkele jaren naar hartelust ravotten.

 
Gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Bert Lambrechts: “Met de subsidie voor vergroeningsprojecten wil de provincie Limburg scholen stimuleren om hun schooldomein natuurlijk in te richten. Door dagelijks in contact te komen met natuur ontwikkelen kinderen een meer zorgzame houding ten aanzien van natuur, milieu en klimaat. Maar ook voor het klimaat zelf is het vergroenen van scholen positief: Meer groen kan meer CO2 opnemen, meer water vasthouden bij intense neerslag en voor schaduw zorgen tijdens intense hitte. Ook voor de biodiversiteit is schoolvergroening een goede zaak. Natuurrijke scholen kunnen voor vogels, vlinders, … groene stapstenen zijn waar ze voedsel of een schuilplaats kunnen vinden tussen grotere natuurkernen.“

Ingrid Vaes en Elke Hermans van de directie van Lillo’s Klavertje: “We hebben de voorbije jaren heel wat gebouwd en verbouwd en kochten een extra terrein aan. Dit terrein konden we nu omvormen tot een groene belevingsvolle en educatieve speelplaats. We zien dit project niet als een éénmalige ingreep. Het vergroenen van onze speelterreinen kadert in onze pedagogische visie waarbij verantwoordelijkheid nemen en “zin in leren en leven” een belangrijke rol inneemt. Met onze groene speelplaats kunnen we de kinderen snel in contact brengen met natuur, wat een boost geeft aan hun kennis én welzijn.“

 
De kinderen vroegen én kregen een voetbalveld en speelheuvel. Maar er is veel meer. Regionaal Landschap Lage Kempen werkte een inrichtingsplan uit en coördineerde de werken. Arbeiders uit de sociale economie voerden de werken uit. Ilse Plessers, projectcoördinator bij het Regionaal Landschap Lage Kempen: Bij de inrichting wilden we in de eerste plaats de biodiversiteit een boost geven. Er werd een educatieve kruiden- en moestuin aangelegd met kippenren. Het tot nu toe kort gemaaide gazon mag zich ontwikkelen tot hooiland die een aantrekkingspool is voor vele vlinders, bijen en andere insecten. Dertien grote bomen verspreid over het hele terrein zorgen voor schaduw, nectar en voedsel voor dier én kind. De aangelegde hagen bieden verstopplekjes voor de kinderen en voor vele vogels en kleine zoogdieren. De kinderen zullen later hopelijk met veel plezier terug denken aan de vele spelletjes die ze destijds onder de bomen speelden met hun vriendjes.“

 
Een groene speelplaats onderhouden vraagt wel meer werk. Maar ook hierover heeft de school nagedacht. Zo zullen er werkdagen met ouders en grootouders georganiseerd worden en zullen de leerlingen tijdens de lessen de handen uit de mouwen steken. Verder zullen de grasvelden ecologisch beheerd worden door minder te maaien en niet alles gelijktijdig te maaien. Zo krijgen dieren meer kans om te overleven en kunnen planten opnieuw bloeien en zaad vormen.

Als laatste onderdeel van de plantwerken worden er vandaag struikhuisjes en vogelbosjes met een 750-tal boompjes door de kinderen aangeplant. Dit bos is niet enkel leuk om in te ravotten maar zal de kinderen al spelenderwijs meer laten ontdekken over de natuur. Het Provinciaal Natuurcentrum zal hier het educatieve aspect mee ondersteunen.

De hele inrichting kostte 16.675 euro, de provincie Limburg droeg 15.000 euro bij.

Meer info: Ilse Plessers , projectcoördinator Regionaal Landschap Lage Kempen