Nieuws

Vijf landschapsparken en vier nationale parken erkend
13/10/2023

Witte rook op het Martelarenplein in Brussel op vrijdag 13 oktober: na een intensieve procedure van anderhalf jaar erkent de Vlaamse regering op voordracht van ministers Demir en Diependaele maar liefst negen Vlaamse Parken. Naast het reeds bestaande nationaal park Hoge Kempen gaan voortaan ook Brabantse Wouden, Scheldevallei en Bosland (onder voorwaarden) door het leven als nationaal park. De Zwinstreek, Vlaamse Ardennen, Hart van Haspengouw, Grenzeloos Bocageland (met aan Vlaamse zijde de Voerstreek) en Maasvallei krijgen de titel van Landschapspark.

De Vlaamse Regionale Landschappen juichen deze belangrijke stap in het landschapsbeleid toe. De negen parken worden immers de parels aan de kroon van het Vlaamse landschap. Het is daarom een mooie zaak dat Vlaanderen geen drie (zoals voorzien) maar vijf Landschapsparken erkent.

 Meer nog, vanuit de idee dat deze parken een ‘canon van de Vlaamse cultuurlandschappen’ zijn, dringt zich -minstens voor de Landschapsparken - een nieuwe oproep tijdens de volgende legislatuur op. Momenteel ontbreken zeker nog een aantal potentiële streken (Kempen, Pajottenland, Westhoek, …) in dat rijtje.

Rol van de regionale landschappen

De 18 Regionale Landschappen nemen diverse rollen op binnen deze parken: als initiator, als trekker, als inhoudelijk partner, … afhankelijk van de wensen en de noden van de streek. Sowieso is een goede afstemming tussen de parken en de Regionale Landschappen essentieel, al was het maar omdat ecologische en toeristisch-recreatieve netwerken niet stoppen aan de grenzen ervan. De Regionale Landschappen staan daarom klaar voor een hecht partnerschap met de Vlaamse parken.

Landschapsdeal

De Regionale Landschappen pleiten er ook voor om van bij de start voldoende na te denken (en middelen te voorzien) voor een duurzaam beheer na inrichting. Dat geldt overigens zowel binnen als buiten de nieuwe parken. Om deze zorg nogmaals onder de aandacht te brengen komen de Regionale Landschappen samen met zo’n 40 partners naar buiten op vrijdag 20 oktober, Internationale Dag van het Landschap, met een Landschapdeal.