Nieuws

Nieuw Wijersfonds steunt lokale projecten
24/03/2022

Tijdens de eerste Ambassadeursdag voor Wijers-ondernemers op 24 maart werd het nieuwe ‘Wijersfonds’ gelanceerd, mede ondersteund door de Vrienden van De Wijers. Dit fonds wil kleinschalige, lokaal gedragen projecten die de streek duurzaam ontwikkelen een financiële duw in de rug geven.

De Wijers is een streek waarin natuur sterk verbonden is met de mens. Het landschap van De Wijers, gesitueerd in het dichtbevolkte midden-Limburg, ligt vaak letterlijk verscholen in de achtertuinen van de inwoners. Met het Wijersfonds wil het Regionaal Landschap Lage Kempen dat het fonds zal coördineren, de inwoners in verbinding brengen met de natuur dicht bij huis. Meer nog, het wil hen de kans geven om zélf mee te werken aan een duurzame ontwikkeling van de streek.

Inwoners, verenigingen of ondernemers kunnen via projectoproepen ideeën indienen om bij te dragen aan de doelstellingen van De Wijers en verbetering van de omgevingskwaliteit. Een jury van Wijers-experten zal de verschillende projectaanvragen beoordelen en een financiële ondersteuning van 65% - met een maximum van € 6.500 – toekennen per project. De overige middelen moeten de aanvragers zelf bijleggen of verzamelen via crowdfunding.

Met de lancering van het Wijersfonds start ook de fondsenwerving om financiële middelen in te zamelen bij bezoekers, inwoners en bedrijven uit de streek.

Bij de start van het fonds heeft PlattelandPlus Limburg alvast € 25.000 startbudget aan directe projectmiddelen voorzien. De oprichting van het Wijersfonds kadert immers binnen een breder PlattelandPlusproject rond Landschapsfondsen, waarbij de Vlaamse Overheid en de Provincie Limburg € 156.109 voorzien voor de oprichting van het fonds. Ook vanuit het Regionaal Landschap Lage Kempen wordt een financiële injectie van € 10.600 aan het fonds gegeven.

Het Wijersfonds wil burgers meer betrekken bij het beleid en zorgen dat ze zelf ambassadeur worden van de streek. Niet alleen lokale inwoners zijn belangrijke actoren in het gebied, maar ook landbouwers, natuurverenigingen of ondernemers krijgen met het Wijersfonds de kans om financiële steun te krijgen voor projecten die de streek ten goed komen.

Een eerste stap hierbij is de organisatie van de eerste Ambassadeursdag voor Wijersondernemers, vandaag op Domein Bovy. Door de ondernemers samen te brengen in één van de toegangspoorten van De Wijers krijgen ze te horen welke toekomstplannen er in het gebied zijn en willen we van hen echte Wijers-ambassadeurs maken die met fierheid hun streek promoten. Tegelijk willen we samenwerkingsmogelijkheden met andere ondernemers stimuleren om De Wijers verder toeristisch te ontsluiten.”

Meer informatie over het Wijersfonds of een gift doen kan via www.wijersfonds.be of op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met mededeling: +++ 623/3704/60085 +++

De eerste oproep voor lokaal gedragen projecten die de streek duurzaam ontwikkelen zal gelanceerd worden in mei 2022. Rond 25 september, de Dag van De Wijers, zullen de goedgekeurde projecten die steun krijgen vanuit het Wijersfonds, bekendgemaakt worden.