infowandeling natuurherstel: vernatting Kolisbos

De gemeente Pelt en Bocholt gaan samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos werken uitvoeren aan de Dorperloop in Kolisbos.

De Dorperloop, die vroeger de grens vormde tussen beide gemeenten, werd in het verleden rechtgetrokken en uitgediept. Deze ingreep gebeurde destijds met de bedoeling om het water zo snel mogelijk af te voeren. Nu weten we beter. De natte valleibossen langsheen de Dorperloop dreigen te verdwijnen samen met de dieren- en plantensoorten die zich hier thuis voelen. Maar ook door de klimaatverandering is het verstandig om water zo lang mogelijk in een gebied te houden om verdroging van de ruime omgeving te voorkomen.

Tijdens de infowandeling willen wij graag het gehele project toelichten. De belangrijkste ingrepen binnen dit project zijn het verhogen van de beekbedding van de Dorperloop en het herstel van een aangrenzende open plek in het bos naar natte heide. Verder worden de aanwezige vennen in de vallei vergroot waarbij de oevers ook minder steil worden gemaakt.
Als het weer het toelaat, zullen de werken van start gaan in de maand november 2020.

Wil je meer weten over de werken? Schrijf je dan in voor de infowandeling. 

Een mondmasker en stevige wandelschoenen of laarzen zijn een aanrader.

Meer info over het project vind je hier