Nieuws

archeologiedagen 2021
11/10/2021

Voor de Archeologiedagen die afgelopen weekend plaatsvonden bood IOED Lage Kempen met Dr. Prof. Philippe De Smedt en historicus Luk Van de Sijpe twee rondleidingen aan op de archeologische site van het voormalige Grevenbroekkasteel in Achel. Dankzij geofysisch en historisch onderzoek, kan er een beeld geschetst worden van het verdwenen kasteel.

 

Het kasteel Grevenbroek kent zijn oorsprong in het midden van de 13de eeuw en heeft sindsdien een woelige geschiedenis gekend. Aangezien de historische documenten schaars zijn en de opgravingen eind jaren '50 niet wetenschappelijk werden uitgevoerd, was het tot voor kort gissen naar de plattegrond van de voormalige burcht. Dankzij het geofysisch onderzoek dat werd uitgevoerd in 2019 door Dr. Prof. De Smedt en zijn team van de UGent kwam daar verandering in! Voor de rondleidingen op zaterdag 9/10/2021 werd de plattegrond van de vroegere burcht op het terrein aangeduid met palen en linten. Ook werd er gedemonstreerd hoe ze door het scannen van de bodem de contouren van deze site in kaart hebben kunnen brengen.