Organisatie

Regionaal Landschap Lage Kempen

Wie zijn we?

Elke regio in Vlaanderen heeft haar eigen identiteit, met typische landschappen, natuur en erfgoed. We onderscheiden momenteel 18 van die streken met een unieke uitstraling. Dit noemen we regionale landschappen.
Per streek is er een regionaal landschap actief die zorgt voor het landschap, de natuur, het landschappelijk erfgoed – en dat in samenwerking met talloze partners.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw is één van die 18 regionale landschappen. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden, private landeigenaren en toeristische verenigingen. Ons werkingsgebied is dat van een afwisselend, karaktervol landschap van glooiende heide, uitgestrekte bossen, landduinen, vijvers, mozaïeken van kleine landschapselementen, vennen en beekvalleien.

Onze regio

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vind je in het noorden en westen van de provincie Limburg, uitgestrekt over 14 gemeenten. Het is het meest waardevolle natuur- en groengebied in Vlaanderen! Hier vind je maar liefst 36% echt 'gaaf' (nauwelijks door grote ingrepen gewijzigd) landschap én meer bossen dan het Vlaamse gemiddelde!

Onze missie

"Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, natuur en erfgoed in de Lage Kempen. Geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst.”

Onze aanpak

We zijn bruggenbouwers die over sectorgrenzen heen samenwerken met vele partners en gebruikers van het landschap waarbij we op zoek gaan naar kansen om onze natuur, landschap en erfgoed te versterken. 

We bedenken creatieve projecten, zoeken middelen, communiceren en voeren uit. Wij fungeren als katalysator en ontzorgen partners, werken integraal en nemen de tijd om draagvlak te zoeken bij alle belanghebbenden.

 

Onze medewerkers  Onze leden  Raad van Bestuur

www.regionalelandschappen.be