Organisatie

Regionaal Landschap Lage Kempen

Elke regio heeft haar eigen identiteit, met typische landschappen, natuur en erfgoed. In Vlaanderen onderscheiden we momenteel 16 van die streken met een unieke uitstraling. Dit noemen we regionale landschappen.
Per streek is er een gelijknamige organisatie actief die zorgt voor het landschap, de natuur en het landschappelijk erfgoed – en dat in samenwerking met talloze partners.

www.regionalelandschappen.be

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw is één van die 16 regionale landschappen. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden, private landeigenaren en toeristische verenigingen. Ons werkingsgebied is dat van een afwisselend, karaktervol landschap van glooiende heide, uitgestrekte bossen, landduinen, vijvers, mozaïeken van kleine landschapselementen, vennen en beekvalleien.
Ons projectteam zet zich elke dag enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg dragen voor landschap, natuur en erfgoed.

Missie

Regionaal Landschap Lage Kempen investeert in een levend landschap

  • Een landschap waar er ruimte is voor natuur én mensen
  • Een landschap waar cultuur en natuur samenkomen
  • Een landschap waar tradities en nieuwe gebruiken elkaar aanvullen

Dit doen we door samen met verschillende partners kansen te benutten en te creëren. We verbinden inwoners en bezoekers met het landschap uit de Lage Kempen. We laten hen het landschap beleven en waarderen, zodat ze er mee zorg voor dragen.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vind je in het noorden en westen van de provincie Limburg, uitgestrekt over 14 gemeenten. Het is het meest waardevolle natuur- en groengebied in Vlaanderen! Hier vind je maar liefst 36% echt 'gaaf' (nauwelijks door grote ingrepen gewijzigd) landschap én meer bossen dan het Vlaamse gemiddelde!

Trots op onze streek

We zetten de streekidentiteit en typische elementen van de Lage Kempen in de kijker. We verbinden het landschap met de lokale geschiedenis. We zetten iedereen aan een steentje bij te dragen aan de ‘Lage Kempen van morgen’. Zo kunnen we er allemaal, zowel mens als dier, van blijven genieten.

Beleven en genieten
We laten wandelaars en fietsers onbekende plekjes ontdekken langs nieuwe en oude trage wegen. De opbrengst van onze wandelkaarten investeren we opnieuw in de natuur!

Ontdekken en waarderen
Onbekend is onbemind... dus laten we jong en oud via allerlei methoden en kanalen kennis maken met ons landschap en natuur.

Nieuwe kansen voor natuur- en landschap
We herstellen cultuur- en natuurlandschappen en geven zo nieuwe kansen aan planten en dieren. We ondersteunen zoveel mogelijk eigenaars  in het natuurlijk (her)inrichten van hun gronden.

Onze leden

Raad van bestuur