Wat doen we

Natuur met zorg

‘Natuur en Gezondheid’; dat is het thema waarrond de 16 regionale landschappen werken in 2021. We vinden het belangrijk om vergroening van de zorgsector onder de aandacht te brengen. Met onze campagne ‘Natuur met zorg’ willen we zorginstellingen inspireren. Onze inspiratiegids geeft alvast een mooie aanzet.

De mogelijkheden om de omgeving van een zorginstelling te vergroenen, zijn talrijk. Denk maar aan de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en schaduwbomen, stilte- en belevingstuinen, natuurlijke bloemenweides, vijvers, uitkijkpunten, beweeg- en belevingsparcours voor bewoners, dementietuin, een dierenhoekje …

Om zorginstellingen te inspireren werkten de regionale landschappen een inspiratiegids uit. Deze vertelt het verhaal van twee algemene ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee psychiatrische ziekenhuizen die de buitenruimte van hun voorziening groen inrichtten en dit groen inzetten in hun werking. Je komt te weten waarom zorginstellingen kozen voor vergroening, hoe ze geïnspireerd werden, hoe de samenwerking met het regionaal landschap en andere partners verliep. Waarom medewerker Marnix van Zorgboerderij Meander in Kapellen en tuintherapeut Hugo van psychiatrisch ziekenhuis vol lof zijn over hun heringerichte buitenruimte, zie je in de filmpjes.

Een inspirerend voorbeeld waar Regionaal Landschap Lage Kempen aan meewerkte, is het inrichten van een groene belevingstuin aan het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt .

Kinesiste Caroline vertelt hoe ze de tuin, die in maart 2021 afgewerkt werd,  inzet bij de therapie:

Regionaal landschap als expert

Zorginstellingen hebben vaak de expertise niet in huis om de vergroening uit te werken. Ze kunnen in landschappelijk waardevolle gebieden een beroep doen op een regionaal landschap. Onze vzw zet zich, vanuit unieke terreinkennis, samen met partners in voor het behoud en de versterking van landschap, natuur en erfgoed. Door de kennis van de zorginstellingen en hun (tuin)therapeuten samen te brengen met de kennis van de regionale landschappen ontstaan er mooie projecten. Regionale landschappen zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om mensen in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.

Onze inspiratiegids ‘Natuur met zorg’ kan je hier downloaden.

Wil je zelf aan de slag met de vergroening van je zorginstelling. Neem dan contact op met ons!


Contactpersoon

Ilse Ideler
Directeur


ilse.ideler@rllk.be
+32 11 78 52 59