Nieuws

Nieuwe collega's gezocht
10/03/2023

Wij zijn op zoek naar:

Projectmedewerkers landschap en natuur

We ondersteunen onze gemeenten al 20 jaar bij natuur en landschapsontwikkeling en het beheer hiervan. We werken hiervoor samen met arbeiders uit maatwerkbedrijven, agro- en reguliere aannemers.

Voor de uitbreiding van ons enthousiaste team zoeken we twee PROJECTMEDEWERKERS LANDSCHAP EN NATUUR.
Samen met een viertal collega’s biologen en groenmanagers werk je dagelijks samen in de cel natuur en landschap.
Je zorgt voor betere natuur en landschap door uitvoering van diverse acties van A (eerste zot idee) tot Z (schop in de grond).

Lees de vacature hier en solliciteer voor 9 april.

Medewerker erfgoed

De Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Lage Kempen is op zoek naar een medewerker erfgoed. Als lokaal expertisecentrum is de IOED het eerste aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed, historische landschappen en archeologie. Onze brede werking is gericht op het delen van kennis, ondersteunen van erfgoedprojecten en uitbouwen van een draagvlak voor het onroerend erfgoed.

Je werkt nauw samen met de IOED coördinator en de landschapscoördinator van RLLK in het erfgoedteam. Je ondersteunt de gemeenten inhoudelijk in de uitwerking van erfgoedacties.

Andere collega’s van het RLLK ondersteunen jou en de IOED coördinator op vlak van administratie, financiën, communicatie, participatie, projectwerking…

Lees de vacature hier en solliciteer voor 9 april.

Meer weten over onze werking? Bekijk hier onze jaarverslagen. 
Contact en info: ilse.ideler(at)rllk.be | 011/ 78 52 59