Wat doen we

Rendierjagerspad Zonhoven

In natuurgebied de Teut in Zonhoven bevinden zich twee belangrijke archeologische sites. Het rendierjagerskamp, een voormalige kampplaats van rondtrekkende rendierjagers, en de holstenen, een plek voor deze jagers waar ze onder meer hun stenen objecten kwamen polijsten. Beide archeologische sites zijn beschermd en uniek in Vlaanderen.

De IOED ondersteunt de gemeente Zonhoven om deze sites te bekender te maken. De gemeente wil, rekening houdend met het kwetsbare karakter van de sites en het omringende landschap, de sites beter ontsluiten en aantrekkelijker maken voor het brede publiek.
Zo komt er een rendierjagerspad, dat beide sites met elkaar zal verbinden. Het pad is gericht op gezinnen met kinderen, waarbij er op verschillende locaties doorheen het gebied, verhalen en interactieve elementen worden geplaatst. De sites zullen worden ontsloten met respect voor natuur en erfgoed, rekening houdend met de voorwaarden opgelegd door het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De gemeente Zonhoven (Fugzia, Overlandt, PLOT) stelde in 2020 een professioneel team aan om een schetsontwerp te ontwikkelen van de site. Samen met tal van partners is er een participatietraject opgestart voor alle gebruikers van het gebied. Tijdens workshops en infoavonden kan iedereen zijn mening geven over de inrichting van de site.

Als alles verloopt volgens plan zal het rendierjagerspad ingehuldigd worden in 2024.

Dus hou zeker onze nieuwsbrief en de website van de gemeente Zonhoven in het oog voor meer nieuws.


Contactpersoon

Erfgoeddienst
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


erfgoed@rllk.be
+32 11 78 52 59