Wat doen we

Wijersfonds


Projectperiode: 2021-2023

Oprichting Wijersfonds geeft impuls aan De Wijers

De Wijers is een streek waarin natuur sterk verbonden is met de mens. Het landschap van De Wijers, gesitueerd in het dichtbevolkte midden-Limburg, ligt vaak letterlijk verscholen in de achtertuinen van de inwoners. Met het Wijersfonds wil het Regionaal Landschap Lage Kempen dat het fonds zal coördineren, de inwoners in verbinding brengen met de natuur dicht bij huis. Meer nog, het wil hen de kans geven om zélf mee te werken aan een duurzame ontwikkeling van de streek.

Inwoners, verenigingen of ondernemers konden via projectoproepen ideeën indienen om bij te dragen aan de doelstellingen van De Wijers en verbetering van de omgevingskwaliteit. Een jury van Wijers-experten beoordeelde de verschillende projectaanvragen en kende een financiële ondersteuning van 65% - met een maximum van € 6.500 – toe per project. De overige middelen moesten de aanvragers zelf bijleggen of verzamelen via crowdfunding.

Met de lancering van het Wijersfonds start ook de fondsenwerving om financiële middelen in te zamelen bij bezoekers, inwoners en bedrijven uit de streek.

Bij de start van het fonds voorzag PlattelandPlus Limburg alvast € 25.000 startbudget aan directe projectmiddelen. De oprichting van het Wijersfonds kadert immers binnen een breder PlattelandPlusproject rond Landschapsfondsen, waarbij de Vlaamse Overheid en de Provincie Limburg € 156.109 voorzien voor de oprichting van het fonds. Ook vanuit het Regionaal Landschap Lage Kempen werd een financiële injectie van € 10.600 aan het fonds gegeven.

Het Wijersfonds wil burgers meer betrekken bij het beleid en zorgen dat ze zelf ambassadeur worden van de streek. Niet alleen lokale inwoners zijn belangrijke actoren in het gebied, maar ook landbouwers, natuurverenigingen of ondernemers krijgen met het Wijersfonds de kans om financiële steun te krijgen voor projecten die de streek ten goed komen.

Daarnaast organiseerden we Ambassadeursdagen voor Wijersondernemers, op verschillende plekken in De Wijers. Door de ondernemers samen te brengen in één van de toegangspoorten van De Wijers krijgen ze te horen welke toekomstplannen er in het gebied zijn en maken we van hen echte Wijers-ambassadeurs die met fierheid hun streek promoten. Tegelijk stimuleren we samenwerkingsmogelijkheden met andere ondernemers om De Wijers verder toeristisch te ontsluiten.

Meer informatie over het Wijersfonds of een gift doen kan via www.wijersfonds.be of op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met mededeling: +++ 623/3704/60085 +++

Dankzij het Wijersfonds konden er in 2023 vier leuke projecten gerealiseerd worden.

Contactpersoon

An Bloemen
Communicatie De Wijers


an.bloemen@rllk.be
+32 11 78 52 59