20 jaar RLLK

Educatie

Gemeente Lage Kempen
Thema Beleving
Jaartal sinds 2002

Als Regionaal Landschap delen we ook graag onze kennis met het brede publiek. Dit doen we vaak met onze partners aan de hand van verschillende infoavonden, brochures, handleidingen, workshops, lespakketten, …. In de afgelopen 20 jaar zijn er enorm veel momenten geweest waarbij we dit deden, allemaal even belangrijk. Toch hebben we geprobeerd om er enkele uit te lichten.

In 2009 ontwikkelden we samen met werkgroep Isis vzw en de stad Hamont-Achel het lespakket “Vegers voor vlinders” om kinderen kennis te laten maken met de heivlinder, het heidelandschap in de Kempen, de oude streekambacht van borstels maken en het huidig natuurbeheer.

Sinds 2014 zijn we actief bezig met de bevolking terug kennis te laten maken met oude gebruiken en ambachten zoals o.a. houtkanten en het leggen van heggen. Het was dan ook in 2014 dat we een vormingen handleiding gaven aan landbouwers uit de streek waar de Amerikaanse vogelkers bestreden werd in de houtkanten. Daarnaast werden er ook verschillende lespakketten ontwikkeld voor scholen (Houtkanten Beleven’ & Tintelboeren) waar lagereschoolkinderen hout uit houtkanten konden sprokkelen om er later in een bakoven een heerlijk brood mee te kunnen bakken. Recenter in 2023 organiseerden we een inspiratiedag Heggen Leggen.

Ook werden er enkele producten ontwikkeld waaronder Spotterskaarten om de dieren in De Wijers te ontdekken, het Doeboek met Robbie Roerdomp met leuke spelletjes in De Wijers. Je kan ook op stap gaan met een van onze Wijergidsen die een intensieve opleiding kregen in het unieke wijer gebied in het hart van Limburg.

Nog meer ontdekken? Neem dan een kijkje op rllk.be/publicaties.