Wat doen we

biodiversiteitsproject Resterbij


Projectperiode: 2018-2019

De Resterheide op de grens tussen Hechtel-Eksel en Peer is een gekend wandel- en natuurgebied met de Begijnenvijvers als centrale ontmoetingsplek.

Het biodiversiteitsproject Resterbij met steun van de provincie Limburg en de gemeente Peer en Hechtel-Eksel maakt het mogelijk om meer kansen te creëren voor wilde bijen in de Resterheide. De wilde bijen hebben het immers moeilijk door een combinatie van voedseltekort, gebrek aan nestgelegenheid en gebruik van pesticides, waar ze heel gevoelig aan zijn.

In 2018 maakten de lokale scholen en natuurverenigingen 2 gigantische bijenhotels.
In het najaar van 2018 maakten we werk van een voedselrijke omgeving voor al die nieuwe bijen. Bijen gaan van het vroege voorjaar tot in de nazomer op zoek naar eten. Daarom willen zorgen dat er voldoende geschikte bloemen zijn in deze hele periode. Vooral het vroege voorjaar en de late zomer vormen een probleem. We organiseerden een infomoment voor landbouwers over bijvriendelijke maatregelen zoals het inzaaien van bloemenmengsels langs de akkers.

In de directe omgeving van het onthaalcentrum ’t Begijntje werd gezorgd voor meer voedselaanbod door :

  • het aanplanten van ligusterhaag op de parking.
  • het aanplanten van 3000 krokussen en zo’n 1000 sneeuwklokjes. Deze vroege bloeiers zorgen voor stuifmeel op een moment dat er nog heel weinig andere bloemen zijn.
  • het openmaken van dichte bosranden. Hierdoor valt er meer licht op de bodem en gaan er vanzelf meer bloemrijke planten en struiken groeien.
  • een strook van nectarplanten aan de rand van het bos te voorzien die tot laat in de zomer bloeien.
  • Op andere plaatsen op de Resterheide zaaiden we twee bloemenakkers in en gaven we de heide meer kansen. 

Er werd een monitoring uitgevoerd op wilde bijen met aanbevelingen voor een bijvriendelijke beheer van Resterheide.


Partners:


                

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon

Krista Bovens
Projecten


krista.bovens@rllk.be
+32 11 78 52 59