Wat doen we

Biomassaplein


Projectperiode: sinds 2018

Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt reeds jaren aan het draagvlak voor een nieuw functioneel beheer van landschapselementen zoals houtkanten, waarbij ecologische, landschappelijke, agrarische en historische functies in evenwicht staan met lokale en circulaire economie. RLLK lag aan de basis van het pilootproject in Bocholt, waar een scholencampus verwarmd wordt met houtsnippers die door lokale landbouwers worden geoogst in gemeentelijke houtkanten. Door de jaren heen werd er heel wat expertise opgedaan rond het inzetten van de vrijgekomen houtige biomassa.
Samen met de provincie Limburg, Bionerga en Nuhma schakelen we nu nog een stap hoger met de uitbouw van de eerste biomassawerf. Het is de bedoeling om hier alle houtige biomassastromen die vrijkomen uit regulier natuurbeheer te centraliseren. Hiermee creëren we voldoende schaalgrootte waarbij vermarkting aan lokale spelers mogelijk wordt.

Coöperatie met sociaal oogmerk

Het Biomassaplein werd in 2018 als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk opgericht in een samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga, Nuhma en het Regionaal Landschap Lage Kempen. De coöperatie keert geen dividend uit en zal investeren in het verhogen van landschapskwaliteit en duurzame ontwikkeling van de provincie Limburg.

Het Biomassaplein dat in Houthalen-Helchteren wordt uitgebouwd, heeft de ambitie om een eerste Limburgs verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer waar de match gemaakt wordt tussen aanbieders en afnemers. Het Biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa. Hiervoor worden bestaande landschapselementen zoals de typische houtkanten in de Limburgse Kempen opnieuw in hakhoutbeheer genomen. Deze traditionele snoeimethode zet bomen laag op de stam af. Uit de wortels groeit de boom terug uit waardoor de houtkant een noodzakelijke verjonging kent. Met moderne machines nemen we dit traditioneel beheer, dat eeuwenlang in cycli van 10-15 jaar werd toegepast, weer op. Voor biodiversiteit is dat goed nieuws omdat de variatie in het landschap, waar soorten zoals bv. de geelgors of de hageheld van afhankelijk zijn, weer toeneemt.
Maar ook voor klimaat is het een positief verhaal. De CO2 blijft deels in het wortelgestel zitten en de jonge uitschieters nemen snel weer CO2 op. Omdat we lokaal oogsten, met behulp van lokale landbouwers en sociale economie is er slechts een beperkt transport nodig. Houtsnippers uit lokale houtkanten betekenen dan ook een uitstoot van 9x minder CO2 als bij gebruik van stookolie (gerekend over de volledige levenscyclus van de brandstof).
Houtsnippers worden in grotere verwarmingsinstallaties van 150-250 kW gebruikt. Deze ketels kennen een optimale verbranding en een minimale emissie. Een goede kwaliteit van de houtsnippers is hierbij uitermate belangrijk. Het Biomassaplein zal hiervoor garant staan.
Het Biomassaplein zet sterk in op de cascadering d.w.z. dat we steeds een zo duurzaam mogelijke oplossing wensen. Houtsnippers zullen worden gedroogd en gezeefd om een toepassing te vinden in verwarmings- of vergassingsinstallaties; Acaciastammen worden geschild om in te zetten als constructiemateriaal in lokale speeltuinen, enz. Later zal het Biomassaplein ook optreden als leverancier voor bioraffinage, bijvoorbeeld voor de productie van lignine-olie.

meer info: www.biomassaplein.be


Partners:


                    

Contactpersoon