Wat doen we

Bovy, onthaalpoort voor mens en boomkikker


Projectperiode: 2019-2020

Met dit project proberen we het leefgebied van de boomkikker in domein Bovy uit te breiden en de bezoeker van de Wijers de kans te geven deze iconische soort te kunnen zien aan de toekomstige onthaalpoort.

De moerasvijver wordt boomkikkerproof gemaakt. Zo wordt het profiel van de vijver aangepast zodat het water volledig uit de vijver kan lopen tijdens het jaarlijks onderhoud. De boomkikker heeft immers nood aan helder, visvrij water om te overleven.
Na de werken kunnen de vijvers elk jaar afgelaten worden wat zorgt voor een betere vijverbodem, een betere zuurstoftoevoer en een betere compostering van de sliblaag. Zo kunnen plantenzaden beter kiemen en zullen nutriënten op een natuurlijke manier verwijderd worden. Op termijn moet dit voor helder water zorgen van een betere waterkwaliteit. Dit is dan weer goed nieuws voor talrijke planten- en diersoorten waaronder ook de boomkikker.
Aan de rand van het bos wordt hakhoutbeheer toegepast. Hierdoor verjongen bomen in de rand en krijgt de ondergroei terug zonlicht. Er ontstaat een geleidelijke overgang tussen open landschap en hoge bomen. Hierdoor kunnen talloze insecten, maar ook amfibieën en andere dieren, profiteren van de diversiteit in struiken en bomen.
In een tweede fase zal inheemse kamperfoelie aangeplant worden en de centrale poel hersteld worden.


Partners:


        

Met financiële steun van:


        

Contactpersoon

Michiel Aerts
Coördinatie Limburgse landschapsteams


michiel.aerts@rllk.be
+32 11 78 52 59