20 jaar RLLK

Gemeenten adopteren Limburgse soorten

Gemeenten  Provincie Limburg
 Thema  Natuur- en Landschapszorg
 Jaartal  2006-2008

Met het project "Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten" (GALS) wilde de provincie Limburg, samen met de Limburgse regionale landschappen, de Limburgse gemeenten stimuleren om via hun gemeentelijk soortgericht beleid de biodiversiteit op hun grondgebied te behouden en te versterken.
Alle Limburgse gemeenten adopteerden een typische plant- of diersoort en ondertekenden het Countdown 2010-charter. Daarmee schaarden ze zich achter de Europese oproep om de handen in elkaar te slaan om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

Elke gemeente kreeg voor zijn geadopteerde soort een actieplan. Dit is een praktische handleiding met informatie over hoe de gemeente of andere organisaties binnen de gemeente de geadopteerde soort kan behouden en beschermen. Via provinciale projectsubsidies of in het kader van andere Europese projecten wordt tot op vandaag natuur ingericht om deze bijzondere soorten te beschermen.