Wat doen we

Grond van de zaak


Projectperiode: 2018-2020

De bodemkwaliteit in nogal wat paardenweides kan beter. Nochtans is er paardenmest voorhanden en kan deze kwalitatieve organische meststof gebruikt worden om de bodem te verbeteren. Vaak weten paardenhouders echter niet hoe ze dit best aanpakken.

Met dit project wil het Regionale Landschap Lage Kempen paardenhouders beter informeren en motiveren om de bodem in hun weides te verbeteren door gebruik te maken van gecomposteerde paardenmest.
Samen met haar partners PXL Bioresearch en de Bodemkundige dienst onderzoekt RLLK op welke manier paardenmest best verwerkt kan worden zonder ziekteverwekkers (zoals wormen) en hoe de bodem reageert op het gebruik van gecomposteerde paardenmest. De resultaten van dit onderzoek worden besproken met dierenartsen in de regio en gebundeld in een handleiding en animatie rond weide - en bodembeheer.

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 werden thematische bodemcafés georganiseerd om paardenhouders op een interactieve manier te informeren over een goed bodembeheer. Een gezonde weide start immers met een gezonde bodem. Bekijk hier de presentaties.

Lees hier de handleiding “Jouw paardenweide doorgrond: Handleiding voor een goed bodembeheer”. 

Lees hier het artikel over Grond van de Zaak uit het tijdschrift 'Bodem'.

Eindseminarie Grond van de Zaak

Op 25 november 2020 organiseerden we een online event om onze bevindingen van het project te delen. We willen het graag voor iedereen behapbaar en toegankelijk maken maar we willen ook zeker alles delen wat we weten en ook alle experts aan het woord laten om de informatie zo divers mogelijk te maken. Daarvoor verzamelden we een heleboel expertise die we via video toegankelijk maken. 

Bekijk het seminarie hier .

 

Goed weidebeheer, hoe begin je eraan?

Bekijk de 3 animatiefilmpjes over een goed weidebeheer:

Een gezonde paardenweide begint met een gezonde bodem

Mestonderzoek bij paarden

 

Het zwarte goud: compost van paardenmest

Meer info: https://www.opeengoeiwei.be/de-grond-van-de-zaak

Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Partners:


            

Met financiële steun van:


                

Contactpersoon