Wat doen we

herstel gemeentelijke vijvers


Projectperiode: 2020-2021

In de bres voor de kamsalamander

Door een tekort aan kwaliteitsvol leefgebied heeft de kamsalamander het moeilijk gekregen in Vlaanderen. De kamsalamander is de grootste van de 4 soorten watersalamanders die in Vlaanderen voorkomen en kan tot 18 jaar worden. Het is een hele eer om ze in je poel te ontdekken.

Kamsalamanders of waterdraakjes herken je aan de grote, gekartelde kam op de rug en staart van het mannetje. Ander opvallend kenmerk is de gele buik met zwarte vlekken. Elke buik is uniek, zoals vingerafdrukken bij mensen.
Kamsalamanders hebben poelen nodig, evenals kleine bosjes en lijnvormige
elementen zoals houtwallen of braamstruwelen.

Biodiversiteitsproject 

Dankzij de steun van de provincie Limburg, herstelde het Regionaal Landschap Lage Kempen samen met de gemeente Ham en Natuurpunt Ham twee vijvers. Drie percelen met voormalige weekendvijvers werden in 2021 heringericht met 2 extra vijvers. Hierdoor werd een verbinding gecreëerd tussen poelen van Natuurpunt en een perceel waar reeds 8 vijvers ingericht werden. Ook werden invasieve exoten verwijderd.
Dankzij de werken wordt het leefgebied van de kamsalamander, die in de buurt al aanwezig is, uitgebreid. We hopen hier binnenkort ook deze waterdraakjes te zien!

Maar ook andere soorten zullen profiteren van de werken.

De kamsalamander is een paraplusoort. Dat wil zeggen dat als de kamsalamander het goed doet, dat ook andere soorten mee profiteren. Zoals bijvoorbeeld de Variabele Waterjuffer, adoptiesoort van de gemeente Ham.

Voor de uitvoering van het project werd een subsidie van 22.700 euro toegekend. De werken werden in 2021 afgerond.

 

Partners:


        

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon

Peter Roosen
Landschapszorg en parkbeheer


peter.roosen@rllk.be
+32 11 78 52 59