Wat doen we

herstel gemeentelijke vijvers


Projectperiode: 2020-2021

Enkele vijvers langs de Grote Beek (Vijverstraat) in Ham zullen in ere hersteld worden. Er wordt een verbinding gerealiseerd tussen poelen van Natuurpunt en 8 vijvers van de gemeente die in het verleden al hersteld werden.Zo wordt het leefgebied van de kamsalamander gevoelig uitgebreid.

Ook de gemeentelijke adoptiesoort – de Variabele Waterjuffer – profiteert mee van de werken.
Voor de uitvoering van het project werd een subsidie van 22.700 euro toegekend. Verwacht wordt dat de werken in het najaar 2020 van start kunnen gaan.


Partners:


        

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon

Peter Roosen
Landschapszorg en parkbeheer


peter.roosen@rllk.be
+32 11 78 52 59