Nieuws

Jaarverslag 2019 online!
01/04/2020

Ons landschap is gegeerd goed. Het is het leefgebied voor heel veel fauna en flora. Maar ons landschap is ook de open ruimte waar we aan landbouw doen, waar we willen recreëren en ontspannen, waar we klimaatbuffering zoeken, waar we nieuwe economische functies aan willen geven en waar we onze geschiedenis in kunnen lezen… Landschap staat door al die functies, die soms botsen, onder druk. Willen we de kwaliteiten van ons landschap behouden, dan moeten we over hokjes heen kijken. We moeten actief de andere gebruikers opzoeken. Betrekken wie nog niet betrokken is. Grenzen verleggen door nieuwe samenwerkingen op te zetten. Schotten tussen sectoren verbreken en partners die elkaar nog niet vonden, samenbrengen. Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt graag op deze dwarsverbindingen in het landschap.

In dit jaarverslag kan je meer lezen over onze realisaties van 2019.