Wat doen we

Kortweg Natuur - Boekweit

Duurzame producten uit het Limburgs landschap

De verkoop van korte keten producten zit in de lift. Dat consumenten opnieuw interesse hebben in producten recht van bij de boer is een positieve trend. Om het korte keten verhaal een meerwaarde te geven en duurzamer te maken, is het belangrijk om aandacht te hebben voor ecosystemen en biodiversiteit. Door de unieke landschapswaarden en biodiversiteit van Limburg te integreren in reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen streekproducten, verhogen we de duurzaamheid van de korte keten. Zo zorgen we voor een meerwaardecreatie van deze streekproducten waardoor Limburg zich kan onderscheiden van andere streken. Hiervoor willen we het KORTWEG NATUUR-principe opschalen en uitbreiden over heel Limburg. 

Kortweg Natuur

KORTWEG NATUUR is het kwaliteitsprincipe voor een product dat lokaal geteeld, verwerkten verkocht wordt en bovendien de fauna en flora een handje helpt. KORTWEG omdat het product geen verre reis aflegt en de lokale economie stimuleert. NATUUR omdat het product lokale dier- en plantensoorten helpt door een bepaalde teelt- en werkwijze die het behoud van de biodiversiteit bevordert. De consument betaalt via KORTWEG NATUUR mee om in eigen streek maatregelen te nemen ten voordele van de eigen landschappen en biodiversiteit. Dit samenwerkingsmodel is vernieuwend aangezien hier landbouwers, productverdelers en natuurpartners de kern van het samenwerkingsverband vormen.

Boekweit in de Lage Kempen

Boekweit is een gewas dat vroeger veel in de Kempen geteeld werd. Het is prima aangepast aan de droge, voedselarme zandgronden. Met opkomst van kunstmest en grootschaligere technieken is dit gewas zo goed als verdwenen. Jammer, want naast een cultuurhistorische waarde heeft het ook een biodiversiteitswaarde. De bloemen zijn zeer aantrekkelijk voor bijen en andere insecten.

In samenwerking met lokale landbouwers zou natuurvriendelijke boekweitteelt opnieuw opgestart kunnen worden. De vraag naar boekweit stijgt de laatste jaren immers doordat dit gewas van nature glutenvrijmeel levert (boekweit is geen graangewas).

Regionaal Landschap Lage Kempen sloot een samenwerkingsverband met een lokale landbouwer uit Lummen om boekweit voor menselijke consumptie te telen. Het betreft de experimentele teelt van boekweit op twee percelen. Er is niet veel kennis meer over de teelt van boekweit voormenselijke consumptie. RLLK onderzoekt op welke manier boekweit in de Lage Kempen geteeld kan worden en doet hiervoor beroep op het Proefcentrum voor Landbouw in Bocholt, Inagro, Ilvo en lokale bio-landbouwers die meer ervaring hebben met de teelt van boekweit.

 

 

Dit project is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Regionaal Landschap Lage Kempen, Boerennatuur, PCFruit, Pibo Campus, PVL-Biotechnicum en Werkers in Aanneming in het kader van PDPO III – Omgevingskwaliteit doorsamenwerking.

 

Met de steun van ELFPO.

 

Met financiële steun van:


                

Contactpersoon

Ilse Plessers
Beleving, educatie, planten en zaadgoed


ilse.plessers@rllk.be
+32 11 78 52 59