20 jaar RLLK

Landschapsteams zorgen voor het landschap

Gemeente alle gemeenten
Thema Landschapszorg, Erfgoed en Natuurherstel
Jaartal sinds 2002

Wist je dat de Limburgse Landschapsteams in al onze 14 gemeenten elke dag in de weer zijn? Niet alleen rond de wandelpaden en in de parken? Ze zorgen in alle gemeenten voor het maaien van paden, snoeien van bomen, inzaaien en planten, scheren van hagen…

Zo willen we er samen met de gemeenten en met de steun van de Provincie Limburg voor zorgen dat ons mooie landschap met zijn typische landschapselementen en grote natuurwaarden in goede kwaliteit blijft. Dat is noodzakelijk voor de vele dier- en plantensoorten, en mooi meegenomen voor de mens. Ook wij voelen ons beter in een aantrekkelijk landschap. Door samen te werken met maatwerkbedrijven zorgen we ook voor werkgelegenheid voor mensen die net uit het reguliere circuit vallen.

Een voorbeeld uit de oude doos: In 2009 had de lindedreef aan de Koning Leopold III-laan in Leopoldsburg had het erg moeilijk. Heel wat bomen stierven en het dood hout van de nog rechtstaande bomen was een gevaar voor de omwonenden. Ook de bestaande Amerikaanse eiken werden vervangen door lindebomen. Daarnaast werd er ook een haag voorzien om het wildparkeren onder de dreef tegen te gaan.
De gekapte bomen kregen een nieuw leven in het kunstproject ‘Tilia Cordata’. Later werden de werken verzameld in een prachtig fotoboek.
Het dreefherstel in Leopoldsburg is een van de voorbeelden waar we als Regionaal Landschap jaar in jaar uit mee bezig zijn.