20 jaar RLLK

Levendige vijvers Ham

Gemeente  Ham
Thema  Natuurherstel
Jaartal  2021

In de Vijverstraat in Ham horen nu eenmaal vijvers dachten we… In 2021 herstelden we er samen met de gemeente, Natuurpunt en met steun van de provincie Limburg twee vijvers op drie percelen met voormalige weekendvijvers. En dit deden we voor de kamsalamander, de grootste van de 4 soorten die er voorkomen in Vlaanderen. Ze worden bedreigd omdat er te weinig kwaliteitsvol leefgebied is.

Wist je dat dit diertje 18 jaar kan worden?
Kamsalamanders hebben poelen nodig, evenals kleine bosjes en lijnvormige elementen zoals houtwallen of braamstruwelen. Het is een kapstoksoort voor vele andere soorten. Dat wil zeggen dat als deze soort het goed doet, andere soorten er zich ook thuis voelen.
Niet alleen kwamen er vijvers, ook planten we bos aan en de nieuwe stuw in de beek zorgt ervoor dat de vijvers minder snel uitdrogen in de zomer. Schaapjes van de herder én ons landschapsteam zorgen ervoor dat alles mooi onderhouden blijft.