Wat doen we

Limburgse Landschapsteams


Projectperiode: 2020-2025

 

De provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten en de Regionale Landschappen werken met Limburgse maatwerkbedrijven samen aan het onderhoud van de recreatieve routestructuren en de bijhorende landschapskwaliteit.

De zes Limburgse landschapsteams (vroeger de Parkrangers) zijn dagelijks op pad om de kwaliteitsvolle Limburgse open ruimte te beheren.

Waarom zijn de Limburgse landschapsteams zo belangrijk voor Limburg?


1. Ze onderhouden de kwaliteitsvolle toeristische infrastructuur  
De Limburgse Landschapsteams onderhouden dagelijks de vele investeringen die de afgelopen jaren werden gedaan in belevingsvolle omgeving. Daarbovenop richten ze speelbossen, picknickplekken en belevingsboomgaarden in, houden ze de bewegwijzering en goede toegankelijkheid optimaal van de wandelpaden en ruimen ze zwerfvuil op.

2. Ze zorgen voor een natuurlijk Limburg, rijk aan diverse landschappen  
Limburg heeft nog veel open ruimte en diverse kwaliteitsvolle landschappen met een dicht netwerk van hagen, houtkanten, knotbomen en holle wegen en een uitzonderlijke biodiversiteit. Daarom planten de Limburgse Landschapsteams hagen, heggen, houtkanten en bomen aan, onderhouden ze bossen, hoogstamboomgaarden, dreven en poelen en bestrijden en exoten ter bescherming van de inheemse natuur. Zo zorgen de Landschapsteams dagelijks voor meer waardevolle natuur.

3. Ze dragen bij aan een vitaal platteland waar open ruimte een troef is 
Het onderhouden van de open ruimte, en zeker de gemeentegrens overschrijdende structuren, komt in Limburg vaak op de schouders van de gemeenten terecht. Daarom opereren de Limburgse Landschapsteam op het openbaar domein, vooral buiten de dorpskernen, waar gemeentelijke diensten amper tijd voor hebben en vaak niet de juiste expertise en materiaal. Ze onderhouden parkgebieden, trage wegen, wandelroutes, ruimen bomen op na stormen…

4. Ze werken mee aan een warm Limburg waar ruimte is voor economie met een hart 
Door de inzet van de sociale economiebedrijven wordt ook bijgedragen aan de realisatie van een extra maatschappelijke doelstelling: meer werkgelegenheid voor mensen uit de kansengroepen. Daarom zorgen de Landschapsteams voor job behoud voor meer dan dertig kortgeschoolde maar sterk gemotiveerde medewerkers.

5. Ze ontzorgen gemeenten en onderhouden wandelinfrastructuur  
De Limburgse Landschapsteam zijn er voor alle Limburgse steden en gemeenten. Elk kunnen ze aanspraak maken op deze onderhoudsploeg die door de Regionale Landschappen wordt aangestuurd.

De rol van het regionaal landschap

We zorgen voor de volledige begeleiding van alle acties gaande van overleg, planning, opmaak eventuele vergunningen, toezicht op en oplevering van de werken. Regionale landschappen kunnen door hun jarenlange expertise en hun plaats als bruggenbouwer in het maatschappelijk middenveld een synergie realiseren door combinaties en afstemming met andere initiatieven en instrumentenContactpersoon

Michiel Aerts
Blue Deal Coördinator


michiel.aerts@rllk.be
+32 11 78 52 59