Wat doen we

natuur domein Meylandt krijgt een boost


Projectperiode: februari 2022- juli20223

Domein Meylandt, verborgen parel aan de Mangelbeek

Domein Meylandt is een 23 ha groot domein in de vallei van de Mangelbeek met vijvers, boomgaarden, bossen, oude dreven en graslanden. Het park dateert van de 19de eeuw en het kasteel huisvest de kunstacademie. De gemeente, Regionaal Landschap Lage Kempen en de Nationale Boomgaardenstichting hebben nu plannen om de biodiversiteit in het domein een boost te geven, met steun van de provincie Limburg. Er wordt in totaal voor 30.000 € geïnvesteerd in de natuur, 90% wordt door de provincie betaald, de rest draagt de gemeente bij. Het regionaal landschap coördineert de werken.

Door de natuurkwaliteit te verbeteren, kan het domein een natuurverbinding vormen naar nabijgelegen vallei- en natuurgebieden. Bovendien zullen vele soorten profiteren van de natuurherstelwerken. Denk maar aan vlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder, gouden tor, hazelmuis en eikelmuis…Er komt meer variatie in het landschap waardoor ook de beleving voor de bezoeker verhoogt.

Concreet zullen de houtkanten hersteld worden door er hakhoutbeheer op uit te voeren en nieuwe aanplantingen te doen. Door goed te snoeien, groeien er immers nieuwe scheuten op de bomen waardoor de houtkanten verjongen.
De oude bomen in de dreven krijgen een verzorging: dode takken worden verwijderd en er wordt gesnoeid zodat het voortbestaan van de oude bomen verzekerd blijft.

In de bosranden wordt er gekapt zodat er een meer geleidelijke overgang ontstaat vanuit het bos naar de omliggende omgeving. Dit is goed voor vlinders die zich thuis voelen in glooiende, structuurrijke bosranden. In de bosranden planten we eveneens 2.800 inheemse bomen en struiken aan.
Het domein wordt niet gespaard door de exoot reuzebalsemien. Deze zal bestreden worden door ze te maaien en met de hand te verwijderen. Een heel werkje maar het moet gebeuren om te vermijden dat deze invasieve soort verder gaat woekeren en de inheemse natuur bedreigt.
Ook de maaiwerken zullen in functie van het verbeteren van de natuur worden uitgevoerd en in de toekomst zullen schapen de graslanden mee beheren.

In de zomer starten de werken (het maaien, de boomverzorging en de exotenbestrijding). Dit najaar staan de werken aan de houtkanten en de plantwerken op het programma.

Meer weten?
Op maandag 4 juli om 19u30 organiseert Regionaal Landschap Lage Kempen een infowandeling.

 

Partners:


            

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon

Peter Roosen
Landschapszorg en parkbeheer


peter.roosen@rllk.be
+32 11 78 52 59