Wat doen we

Ontsluiting WO II - relicten

Op 28 september 2021 vond het startoverleg plaats voor de uitwerking van een overkoepelend project rond de ontsluiting van WOII-relicten in IOED Lage Kempen. Dit project heeft tot doel om de meer onbekende sites rond WOII in Limburg te verbinden met elkaar en mensen bewust te maken van het belang van Limburg in WOII en het belang van dit lokale erfgoed. Deze intergemeentelijke samenwerking ontsprong uit het Provinciaal initiatief ‘Onder de Radar’. We werken ook samen met Liberation Garden, het nieuwe museum dat dit jaar de deuren opent in de gemeente Leopoldsburg.  Zo proberen we het verhaal van de Oosthoek duidelijker in kaart te brengen!

Terreinbezoeken

Samen met de gemeenten en heemkringen verkennen we mogelijke sites zoals loopgravenrelicten, bunkers, tankgaten en crashsites om een inschatting te kunnen maken van de noodzakelijke instandhoudingswerken. In 2022 willen we op basis van het advies van Monumentenwacht en andere erfgoedinstanties inzetten op samenbrengen van informatie en het uitvoeren van behouds- en beheerswerken. In een volgende fase wordt het intergemeentelijk ontsluitingsproject verder uitgewerkt.

Heb je interessante informatie over WOII-relicten of wil je mee nadenken? Contacteer ons!

Contactpersoon

Erfgoeddienst
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


erfgoed@rllk.be
+32 11 78 52 59