Wat doen we

Pastorie van Ham wordt ontmoetingsplek vol beleving


Projectperiode: juli 2021-april 2023

Regionaal Landschap en IOED Lage Kempen werken samen met de gemeente Ham aan de opwaardering en ontsluiting van de pastorietuin. De huidige pastorie is een beschermd monument, dat dateert van 1671-1680 en werd aangepast en uitgebreid in 1734 en 1839. Het gebouw zelf werd gerestaureerd in 2010. Nu is het de beurt aan de tuin!

De pastorie en tuin vormen de uitvalsbasis van verschillende organisaties, waaronder Heemkring Sint-Lucia, kunst- en cultuurpunt Rigoletto vzw, handboogclub Fast Arrow en Avansa Limburg. Gemeente Ham heeft aan het RLLK en de IOED gevraagd om in samenspraak met alle gebruikers van de site de pastorietuin in ere te herstellen en op te waarderen als een belevingsvolle plek voor jong en oud.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Provincie Limburg (€25.000) en de gemeente Ham (€25.000).

Wat gaan we doen?

Het dossier omvat het (opnieuw) zichtbaar maken en herstellen van typerende kenmerken van een pastorietuin. We houden hierbij rekening met de nieuwe functies van de pastorie. De heraanleg in en rondom de pastorietuin draagt daarom niet alleen bij aan de recreatieve ontsluiting van de pastorie, maar versterkt ook het erfgoed. Zo zullen we onder meer opnieuw fruitbomen, bloemen en (medicinale) kruiden in de centrale pastorietuin aanplanten. Het ondertussen verdwenen stuk van de omgrachting zal op het terrein zichtbaar worden gemaakt door de aanplant van blauwe bloemen. 

Avansa vzw zal in het achterste gedeelte van de tuin opnieuw een moestuin aanleggen, zoals dat er meer als 300 jaar geleden ook aanwezig was.

De alleroudste pastoorswoning (voor de bouw van het stenen gebouw in 1680) bevond zich op een grasveld achteraan de pastorietuin (De eerste vermelding dateert uit 1282). Deze kleine oppervlakte was volledig omgeven door een gracht en voorzien van een ophaalbrug. Op dit eiland bevond zich een lemen pastoorswoning (langgevelhoeve), een bakhuis, twee stallingen en moestuinen. De contour van deze oude pastoorswoning zal in dit project d.m.v. een belevingselement op het terrein gevisualiseerd worden. Over het bewaarde deel van de vroegere omgrachting wordt een brug gelegd, die bezoekers en wandelaars via de herstelde trage weg toegang geeft tot dit uniek stukje geschiedenis. Samen met de Heemkring werken we aan een groot infopaneel dat deze geschiedenis ook zal vertellen ter plaatse en verwerkt wordt in de leuning van de brug.

Project in samenwerking met de gemeente Ham, provincie Limburg, Heemkring Sint-Lucia, Avansa Limburg, Rigoletto en Fast Arrow.

 

Op zaterdag 16 september 2023 werd de pastorietuin officieel geopend. Lees het verslag hier .

 

Met financiële steun van:


        

Contactpersoon

Erfgoeddienst
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


erfgoed@rllk.be
+32 11 78 52 59