20 jaar RLLK

Trots op onze streken

 Gemeente  14 gemeenten in de Lage Kempen
 Thema  Erfgoed, beleving, natuur- en landschapszorg
 Jaartal  sinds 2002

Als Regionaal Landschap werken we dagelijks aan het ontwikkelen van de verschillende streken in ons werkingsgebied. Het herstellen van het landschap, het ontwikkelen van wandelpaden, natuurinrichting, educatie en beleving: het zijn maar enkele aspecten waar we, samen met al onze partners, actief rond werken.

En niet te vergeten: zorgen dat mensen trots worden op hun eigen streek en mee zorg dragen voor Bosland, De Merode, Vallei van de Zwarte Beek, de Groote Heide en De Wijers.

Het Regionaal Landschap stond mee aan de wieg van ‘De Wijers’ en is tot op vandaag, samen met de provincie Limburg en de Vlaamse Landmaatschappij één van de kernpartners. Het zet de streek op communicatief vlak mee op de kaart van Limburg en Vlaanderen: via een meertalige website, ontdekkingskaarten, bezoekersgids en doeboek voor kinderen wordt de streek gepromoot bij de bezoekers. Ondernemers worden betrokken bij de streek via ambassadeursdagen, en opgeleid tot Wijers-gastheren. En met het nieuwe Wijersfonds is er sinds kort visitor paybacksysteem dat bezoekers aanzet om te doneren aan De Wijers, zodat met dit geld nieuwe landschapsprojecten van inwoners en verenigingen gerealiseerd kunnen worden.