Wat doen we

Vernatten veen Kelchterhoef


Projectperiode: 2021-2023

Beek- en valleisystemen zijn cruciaal om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Zo helpen goede valleisystemen niet enkel de klimaatschokken zoals droogte en overstromingen op te vangen maar zorgen ze ook voor de captatie van CO2.

Doelstelling van dit project is de Laambeek ter hoogte van hoeve Mieneke in Kelchterhoef te verhogen waardoor het veen verderop in het gebied de kans krijgt om te vernatten. Doordat de Laambeek nu te diep ligt, verdrogen de achterliggende veengebieden wat nefast is voor de biodiversiteit en koolstofcaptatie.

Door het bodempeil over een afstand van 400 meter aan te verhogen, vernatten we 3,5 ha veen en stellen we 4,5 ha moerasbos veilig.
De natuurlijke sponswerking van de bovenloop van de Laambeek verbetert waardoor ook stroomafwaarts De Wijers, die door onder meer de Laambeek gevoed wordt, verzekerd wordt van een constante aanvoer van kwelwater.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 97.500 euro. De provincie draagt 48.300 euro bij. RLLK betaalt 6.250 euro.


Partners:


                

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59