Wat doen we

zonder hindernissen samen op het pad


Projectperiode: september 2018 - augustus 2021

We merken dat er veel partners op het terrein werken uitvoeren, vaak los van elkaar. Hierdoor gebeurt het dat werken samenvallen, dubbel of niet gedaan worden. Om het onderhoud in het buitengebied beter te stroomlijnen is het dus van belang om dit op elkaar af te stemmen en tot een visieplan te komen dat op termijn tot een efficiëntere uitvoer van de onderhoudswerken zal leiden.

Verder komen meldingen via verschillende kanalen bij de gemeente binnen. Om dit probleem op te vangen zal er een app ontwikkeld worden die de burger de kans geeft om via 1 meldpunt problemen in kaart te brengen. Waardoor ze ook sneller opgelost kunnen worden.

We proberen tot een totaalplan voor het beheer van de onverharde paden te komen met als doel minder klachten, een meer efficiënt beheer en een betere kwaliteit van de paden.


Contactpersoon

Michiel Aerts
Coördinatie Limburgse landschapsteams


michiel.aerts@rllk.be
+32 11 78 52 59